0 โควิด-19 พ่นพิษ ส่งผลสะเทือนไปทั่วโลกทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะยิ่งธุรกิจงาน “อีเวนท์” ในห้วงเวลานี้หลายงานตกอยู่ในสถานการณ์ “เลื่อน” ไปตามๆ กัน

 

          0 ทีเส็บ - สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย จับตามองปัญหานี้มาตั้งแต่เนิ่นๆ ได้ออกมาตรการรับมือมาหลายขั้นหลายตอน

 


          0 “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” อีกหนึ่งแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจ วาดหวังสร้างแรงบันดาลใจในการประชุมสัมมนาในประเทศอีกทางหนึ่ง แบ่งเป็น 3 มาตรการด้วยกัน


          0 3 มาตรการ ที่ว่านี้ ได้แก่ หนึ่ง มาตรการกระตุ้นบริษัท (Corporate) โดยสนับสนุนกลุ่มองค์กรบริษัทภาคเอกชนในการจัดประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศ ในรูปแบบบัตรกำนัล (Voucher) มูลค่า 20,000 บาท เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาคเอกชนผ่านกลไกของกิจกรรมไมซ์ในประเทศ สอง มาตรการสนับสนุนทางด้านภาษี โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ หักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง สาม การส่งเสริมการจัดประชุมภาครัฐ กระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศของหน่วยงานภาครัฐ โดยการจัดประชุมภาครัฐกระจายไปสู่ทุกภูมิภาค


          0 เงื่อนไขขอรับการสนับสนุน หากบริษัทใดจัดประชุม สัมมนา พาพนักงานไป Outings ทำกิจกรรม Team Building หรือ CSR ในไทย รับเงินอุดหนุน 20,000 บาท และยังหักภาษีสองเท่า เพียงแค่จัดกิจกรรมขึ้นคนละจังหวัดกับที่ตั้งของบริษัท + พักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน + มีผู้เข้าร่วม 40 คนขึ้นไป สมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนวันจัดกิจกรรม และจัดกิจกรรมภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thaimiceconnect.com/th/dmice/detail หรือ ทีเส็บ (ส่วนภูมิภาค) โทร.0-2694-6000

           0 พร้อมกันนี้ทาง MICE Intelligence Center ได้แนะ “3 ข้อต้องทำ จัดงานไมซ์อย่างไร เพื่อรับมือไวรัสโคโรนา”


          0 ประการแรก “เตรียมความพร้อมผู้ร่วมงาน” 1.แนะนำให้ผู้ร่วมงานรู้และเข้าใจ “ขั้นตอนการป้องกันไวรัสตามประกาศขององค์การอนามัยโลก” เช่น ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ ไอหรือจามอย่างระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก หรือปาก ซึ่งทำให้เชื้อเข้าไปในร่างกายได้โดยง่าย หากพบว่าตนมีไข้ ไอ หรือหายใจลำบาก ควรพบแพทย์ให้เร็วที่สุด หลีกเลี่ยงอาหารที่ปรุงไม่สุก 2.แนะนำให้ผู้ร่วมงานรู้อาการเบื้องต้นของผู้ติดโรค ได้แก่ มีไข้ ไอหรือจามโดยมีอาการหายใจลำบากร่วมด้วย หากมีอาการต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ ควรแนะนำให้ผู้ร่วมงานไปโรงพยาบาลหรือหากมีผู้ร่วมงานที่มีอาการดังกล่าวผู้จัดควรติดต่อสถานพยาบาลทันที


          0 ประการที่สอง “ผู้จัดงานเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน” โดย 1.ผู้จัดงานเตรียมช่องทางติดต่อสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือหน่วยงานป้องกันโรคระบาดและร่วมมือกับสถานที่จัดงานเพื่อวางแผนรับมือกรณีฉุกเฉิน 2.จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานให้ผู้ร่วมงาน เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ 3.เลือกสถานที่จัดงานที่เชื่อถือได้ หรือฆ่าเชื้อแล้ว และ 4.กรณีสถานที่จัดงานอยู่เขตที่มีความเสี่ยงสูง ต้องเพิ่มมาตรการการรักษาความสะอาดให้มากขึ้น


          0 ประการที่สาม “สื่อสารให้ชัดเจน...ผู้จัดงานไมซ์ต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้ร่วมงานเห็นความพร้อมของการรับมือสถานการณ์โรคระบาดได้ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจน มาตรการรับมือของออร์แกไนเซอร์มีอะไรบ้าง เช่น ตรวจวัดไข้ของผู้ร่วมงานก่อนเข้างาน คัดกรองอาการเบื้องต้นที่จุดลงทะเบียน แจ้งว่ามีหน้ากากอนามัยแจก หรือมีเจลล้างมือบริการ อาจเพิ่มช่วงที่ให้ผู้ร่วมงานล้างมือบ่อยๆ เข้าไปในกำหนดการของงานและหากจำเป็นต้องยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงาน หรือเปลี่ยนเป็นการประชุมออนไลน์ ผู้จัดก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของทุกๆ ฝ่าย”


          0 ติดตามหลากหลายเรื่องของ MICE Intelligence Center ได้ที่ https://intelligence.businesseventsthailand.com