00 คารวะยินดีแด่ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และกวีซีไรต์คนแรกของประเทศไทย ในโอกาสได้รับการ ประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่อง ในฐานะ ‘ผู้สูงอายุแห่งชาติ’ พุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ซึ่งพิจารณาโดย คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ถือเป็นข่าวน่ายินดี ประจวบเหมาะกับปีนี้-เดือนนี้ 26 มีนาคมนี้ เป็นวันคล้ายวันเกิดของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อายุครบ 80 ปีบริบูรณ์ ปีที่แล้วหลายฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดงานเล็ก-งานใหญ่ ‘แสดงมุทิตาจิต’ ไปหลายครั้ง ปีนี้ทราบมาว่า หลายสถาบัน-องค์กร ก็เตรียมจัดงาน คารวะมุทิตาจิตท่าน เช่นกัน คอยติดตามครับ...

 

 

          00 ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับ ‘รองศาสตราจารย์’ เมื่อเร็วๆ นี้ นี่ก็น่ายินดียิ่ง เนื่องเพราะอาจารย์คนเก่งผู้มีตำแหน่ง รศ.ดร.บุณยเสนอ ตรีวิเศษ นำหน้ามาใหม่หมาด คลุกคลีในวงการวรรณกรรมมายาวนาน ท่านเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ ปลุกบรรยากาศการอ่าน เขียน สัมมนาวรรณกรรม ใน มรภ.บุรีรัมย์ ให้คึกคักเข้มข้นห้วงหลายปีที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ ซึ่งน้องๆ อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย ได้สานต่ออย่างแข็งขัน! ปัจจุบัน “อ.บุณยเสนอ” ทำหน้าที่ เลขาธิการสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย พ่วงอีกตำแหน่ง ชื่นชมครับ...


          00 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ในโอกาสได้รับตำแหน่งระดับ ‘ผู้ช่วยศาสตราจารย์’ ใหม่หมาดเช่นกัน “อ.อ้อ ดุจฉัตร” ก็อีกคนหนึ่งที่ใฝ่ในงานวรรณกรรม เคยช่วยโครงการ ค่ายวรรณกรรมสัญจร มมส (ริเริ่มโครงการและจัดโดย รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์) ตั้งแต่เป็นอาจารย์ใหม่ๆ และต่อเนื่องเรื่อยมา อีกทั้งจัดกิจกรรม ด้านวรรณศิลป์ ภายในมหาวิทยาลัยทุกปี! ยินดี-ยินดีครับ ผศ.ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง อ้อ..ถ้ามีโอกาส-อยากให้สานต่อค่ายวรรณกรรมสัญจรนะ (อิอิ)...


          00 มาแล้ว! เวทีประกวด ราวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ท่ามกลางวิฤติแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 แต่ไม่เป็นไร เนื่องจาก ‘นักเขียน-กวี’ นั่งทำงานอยู่ที่บ้าน หรือที่พำนักของแต่ละคน เขียนเสร็จถ้าไม่อยากออกไปไปรษณีย์ก็ส่ง ‘ทางออนไลน์’ ได้เลย! ปีนี้ จัดประกวดวรรณกรรม สองประเภท ‘เรื่องสั้น’ กับ ‘บทกวี’ เช่นเคย ประเภทละ 13 รางวัล ชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า ของ ประธานรัฐสภา-ชวน หลีกภัย (นักเขียนรางวัลนราธิปฯ) พร้อม เงินสดรวม 680,000 บาท!...

           00 สำหรับขอบข่ายของเนื้อหากว้างๆ คือ ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และ กรอบกติกา ก็มีความยืดหยุ่น ‘เรื่องสั้น’ ความยาว ไม่เกิน 8 หน้า นั่นหมายความว่าเขียนได้ตั้งแต่ 1-8 หน้า! (เกินกว่านั้นไม่ได้) ขณะที่ ‘บทกวี’ ฉันทลักษณ์ความยาว 6-12 บท แต่ถ้าเป็นบทกวีไร้ฉันทลักษณ์หรือ ‘กลอนเปล่า’ ความยาว ไม่เกิน 2 หน้า จะเขียน 1 หน้า 2 หน้า หน้าครึ่ง หรือไม่ถึงหน้าก็ย่อมได้ ถ้างานของท่านดีจริง! ส่วน เงินรางวัล : ชนะเลิศ 60,000 บาท ขณะที่ รองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท และ ชมเชย 10 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท ได้เท่ากันทั้งสองประเภทครับ...


          00 เวที ‘พานแว่นฟ้า’ นี่ถ้า ใครเก่งสองทาง ผู้จัดเปิดโอกาสให้ ส่งประกวดได้ทั้งสองประเภท คือมีสิทธิ์ส่งเรื่องสั้นได้ 1 เรื่อง บทกวีได้อีก 1 ชิ้น เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 เมษายน ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งโดยตรงที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอาคารดีพร้อม 327 ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ที่สำคัญ เขาเปิดกว้างให้ส่งในรูปแบบ ไฟล์ PDF ได้ด้วย ทางอีเมล [email protected] ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ รางวัลพานแว่นฟ้า อ้อ..งานนี้ พรหมพิริยา พาพรมมี ข้าราชการคนเก่ง สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาฯ เป็น มือประสานสิบทิศ เหมือนเดิม...


          00 โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์ ประกาศ ‘ยกเลิก’ การจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 18 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี สาเหตุมาจาก การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มกว้างขวางและยกระดับขึ้นเรื่อยๆ นั่นเอง! “เมื่อมองถึงความรับผิดชอบต่อสังคมวงกว้าง ความเป็นห่วงเพื่อนสมาชิกและนักอ่าน จึงปรับรูปแบบการจัดงานสัปดาห์หนังสือฯ ในพื้นที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่เกิดการพบปะระหว่างผู้คนจำนวนมากในระยะนี้ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จึงมีแผนการจัดงานหนังสืออื่นที่ได้พบปะกันอีกหลายงานตลอดทั้งปี”...


          00 ทั้งนี้ ‘นายกมี่’ โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ ขยายความเพิ่มเติมว่า จะปรับรูปแบบการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48ฯ ส่งเสริมการอ่านไปสู่ การทำกิจกรรม และ การขายผ่านช่องทางดิจิทัล เป็น “งานหนังสือดิ้นไปออนไลน์เต็มตัว” ระหว่าง 25 มีนาคม-5 เมษายน บนเว็บของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะประกาศในลำดับถัดไป เพราะด้วยความร่วมมือและความเข้าใจของเจ้าของสถานที่ (อิมแพ็คฯ) ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ จึงสะดวกที่จะ คืนเงินค่าบูธเต็มจำนวน ให้สมาชิกที่ชำระเงินไว้แล้ว ‘หนอนหนังสือ’ คอยติดตามกันต่อไปครับ...


          00 ด้าน แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม แจ้งว่า โครงการฝึกอบรมการเขียนวรรณกรรมประจำปี 2563 กับอาจารย์ ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และคณะ ที่จะมีขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม-เมษายน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นเวลา 10 วัน 10 ครั้ง นั้น เลื่อนออกไป ไม่มีกำหนด เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด 19” หากมีการเปลี่ยนแปลง..ผู้ที่สมัครเข้าอบรม (ฟรี!) คอยติดตามความคืบหน้าทางเพจ แหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม นะครับ...


          00 เพราะ พิษโควิด-19 กิจกรรมงานต่างๆ ‘งด’ หรือ ‘เลื่อน’ กันระนาวจริงๆ คือ “ปลอดภัยไว้ก่อน” เช่นเดียวกับโครงการ ค่ายภาษาและวรรณศิลป์ ครั้งที่ 4 (ภาษาพาที ร้อยกวีริมธารฯ) ของ สาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย อ.วิไลลักษณ์ ตางาม หัวหน้าสาขาและผู้ช่วยคณบดี ได้เตรียมความพร้อม พานักศึกษาผู้รักการอ่าน-การเขียน ไปสร้างแรงบันดาลใจจุดไฟฝันกันที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มวกเหล็ก สระบุรี 5-7 มีนาคมนี้ ก็ต้อง ‘เลื่อน’ ออกไป (อาจ) เป็นไตรมาสหน้า...


          00 ขณะเดียวกันงานใหญ่ “ร้อยบุปผาบานสะพรั่ง : เสวนา ดนตรี บทกวี เรื่องสั้น และศิลปะ” โดย กลุ่มผู้หญิงเขียนบทกวีฯ เนื่องใน ‘วันสตรีสากล’ (8 มีนาคม) ณ หอศิลปฯ กทม. ที่บอกข่าวผ่านคอลัมน์นี้ด้วยเมื่อสัปดาห์ก่อน จำต้อง ประกาศเลื่อนกะทันหัน! แม้ว่า นักเขียน กวี ศิลปินรับเชิญ หลายคนอยู่ต่างจังหวัดซึ่งวางแผนเดินทางไว้อย่างดี แต่ในเมื่อมีเหตุโรคระบาดอุบัติขึ้น จึงจำเป็นต้องทำใจ!...


          พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีครับ