๏ ตั้งอกตั้งใจตั้งไว้ก่อน             ยอกแล้วค่อยย้อนในตอนหลัง
บริกรรมพร่ำด่าก่นเสียงดัง          ที่ชอบที่ชังที่ชินชา

 

๏ นับหนึ่งนับสองแล้วนับสาม      ทั้งรูปทั้งนามวางตรงหน้า
บทบาทการแสดงเต็มสองตา       ขัดแข้งขัดขาเหมือนขัดกัน

 

 

๏ ที่ดูที่เห็นที่เป็นไป                 ต่างเดินหน้าใส่เข้าห้ำหั่น
แหกตาตาแหกอวดประชัน          ทีใครทีมันคนละที

 

๏ แท้แท้ไม่แท้ไม่ทานทน          เล่นเหมือนเล่นกลระบายสี
ฉากหน้ายกทัพท้าต่อยตี            ฉากหลังวิ่งหนีเลิกบีฑา

 

๏ คนเล่นเล่นเล่นทำเป็นเล่น       เต้นแล้วก็เต้นเต้นเข้าหา
ยื้อแล้วก็ยื้อยื้อเวลา                  ค้างแล้วก็คาแบบคาค้าง

 

๏ ที่ยินที่เห็นที่รับรู้                   อัปยศอดสูหัวยันหาง
ทางที่มีอยู่หมดหนทาง              เหลือแต่เลือนรางระหว่างเรา

 

๏ ไม่เหลืออะไรให้คาดหวัง         หมดแล้วความหลังเมื่อครั้งเก่า
ครั้งนี้ที่ทำเหมือนดูเบา              ครั้งหน้ายิ่งเศร้ากว่าทุกครั้ง

 

๏ เสร็จสิ้นพิธีพลีกรรม               พิธียีย่ำกลบหลุมฝัง
เลือดและน้ำตารอยเกรอะกรัง      หมดแล้วความหวังไม่เหลือรอย !.

 

.....................................................