0 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมการแสดงครุศาสตร์คอนเสิร์ต ครั้งที่ 38 “The Sound Of Inspiration ดนตรีในวันนั้น คือ ฉันในวันนี้" ในวันอังคารที่ 28 มกราคม เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

 

          0 พบกับรายการแสดง ดังนี้ การแสดงชุดที่ 1 เดี่ยวซอสามสายหมู่ เพลง ต้นเพลงฉิ่ง สามชั้น, การแสดงชุดที่ 2 Four Guitars solo with Orchestra เพลง Concierto Andaluz 1st movement Tempo di Bolero


          0 การแสดงชุดที่ 3 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง เพลง แขกลพบุรี สามชั้น การแสดงชุดที่ 4 Piano Duet เพลง Danse Macabre การแสดงชุดที่ 5 วง Symphonic band เพลง Hymn to the sun with the Beat of the Mother Earth


          0 การแสดงชุดที่ 6 วงเครื่องสายเครื่องคู่ผสมขิมและออร์ฟ เพลง ตับภุมริน การแสดงชุดที่ 7 วง Big band เพลง Race to the bridge และ การแสดงชุดที่ 8 วง Percussion Ensemble ชุดการแสดง Spirit of the world

 

 

 

ฟรีคอนเสิร์ต ฟรีสัมมนา ฟรีเสวนาภาพยนตร์

 


          0 ผู้สนใจ สำรองที่นั่งได้ที่ https://www.ticketmelon.com/CUKarusartConcert/cukarusartconcert38 หรือติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook : ครุศาสตร์คอนเสิร์ตสอบถามเพิ่มเติมโทร. 09-0295-3343 หรือ 08-6316-2011


          0 21 กุมภาพันธ์ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 (Museum & Heritage 2020)
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น.

 

 

 

ฟรีคอนเสิร์ต ฟรีสัมมนา ฟรีเสวนาภาพยนตร์          0 กำหนดการดังนี้ 08.30 น. เริ่มลงทะเบียน ช่วงเช้า (09.20 น.) พบกับเสวนาเปิดประชุม Heritage, Public Space, and Migrant Workers โดย รศ.ดร.อัมพร จิรัฐติกร ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมัคร์ กอเซ็ม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/ ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินรายการโดย อาจารย์วาทินีย์ วิชัยยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อด้วย นำเสนอผลงาน (ภาคเช้า) Session ที่ 1 พิพิธภัณฑ์กับรัฐ (10.50–12.00 น.) และSession ที่ 2 พิพิธภัณฑ์กับการอนุรักษ์ (10.50–12.00 น.)


          0 ภาคบ่าย (13.00 น.) นำเสนอผลงาน (ภาคบ่าย) ว่าด้วย Session ที่ 3 มรดกกับการจัดการ (13.00 – 14.30 น.), Session ที่ 4 มรดกกับท้องถิ่น (14.30 – 16.00 น.) และ Session ที่ 5 มรดกกับการจัดการ (13.00 – 14.50 น.)

 

 

ฟรีคอนเสิร์ต ฟรีสัมมนา ฟรีเสวนาภาพยนตร์

 


          0 ผู้สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/2RfjfGv หรือติดต่อสอบถาม [email protected] และ Facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


          0 ในโอกาสครบรอบ 20 ปี โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ และกลุ่ม Film Kawan ร่วมกับ Documentary Club จัดกิจกรรม เสวนาภาพยนตร์อุษาคเนย์ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม


          0 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ (ลงทะเบียน: 17.30 น./ฉาย: 18.00 – 20.00 น.) พบกับ The Third Wife (Vietnam) วิทยากร : มรกตวงศ์ ภูมิพลับณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

 

ฟรีคอนเสิร์ต ฟรีสัมมนา ฟรีเสวนาภาพยนตร์

 


          0 15 กุมภาพันธ์ (ลงทะเบียน: 09.30 น./ฉาย: 10.00–12.00 น.) พบกับ Heartbound – A Different Kind of Love Story (Thailand) วิทยากร: สร้อยมาศ รุ้งมณี ณ ห้องกิจกรรมเรวัต พุทธินันทน์ ชั้น U2 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


          0 16 กุมภาพันธ์ (ลงทะเบียน: 13.30 น./ ฉาย: 14.00–16.00 น. ) พบกับ Last Night I Saw You Smiling (Cambodia) วิทยากร: ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ณ ห้อง 707 ชั้น 7 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


          0 ผู้สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ https://www.eventbrite.com/e/southeast-asian-film-show-2020-tickets-89548336485 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ Facebook: Film Kawan Fans

 

 

ฟรีคอนเสิร์ต ฟรีสัมมนา ฟรีเสวนาภาพยนตร์