๏ เมื่อไม่เห็นความจริงที่ปรากฏ               ย่อมไม่เห็นทั้งหมดที่ควรเห็น
ความจริงซุกซ่อนบางประเด็น                 ที่อยู่ที่เป็นย่อมเป็นไป

 

๏ เมื่อไม่อาจเชื่อถือในความจริง              ความเท็จก็ยิ่งน่าสงสัย
เภทภัยก่อเกิดเป็นเภทภัย                      สนิมเกิดเนื้อในรอกัดกิน

 

 

๏ เพียงภาพเลือนเลือนเหมือนลวงตา       แต่ลวงใจยิ่งกว่าไม่จบสิ้น
เป็นมายาภาพที่คุ้นชิน                          แทนภาพแหว่งวิ่นกระจัดกระจาย

 

๏ เพียงภาพเลือนเลือนเหมือนว่างาม        แต่เต็มด้วยคำถามถึงความหมาย
ภาพชีวิตเป็นอยู่ทุรนทุราย                     ไม่รู้เป็นหรือตายยังไม่รู้

 

๏ เพียงภาพเลือนเลือนเหมือนว่าดี           ใครประทับตราตีให้มีอยู่
ผ่านสายตาเห็นสายตาดู                        เห็นความหดหู่หรือรื่นรมย์

 

๏ ที่เห็นความเท็จหรือความจริง              หรือเลือนพร่าทุกสิ่งผสานผสม
หลงอยู่กับมายาชวนให้ชม                    ติดอยู่กับเงื่อนปมอย่างงมงาย

 

๏ เมื่อไม่อาจเชื่อถือในความจริง             ความเท็จก็ยิ่งทรงความหมาย
เหตุนำสู่ผลต้นยันปลาย                        เริ่มที่ร้อนจบที่ร้ายแสนลำเค็ญ

 

๏ เมื่อไม่เห็นความจริงที่ปรากฏ               ย่อมไม่เห็นทั้งหมดที่ควรเห็น
ความจริงซุกซ่อนบางประเด็น                 ที่อยู่ที่เป็นย่อมเป็นไป !.

 


........................................................

 

 

...ความจริงที่ไม่เห็น...

 


(หมายเหตุ ...ความจริงที่ไม่เห็น...   คอลัมน์...  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...   นายทิวา  ลงหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 )