๏ จมอยู่กับเรื่องเก่าเก่าคนเก่าเก่า         วนแล้ววนเล่าเดินถอยหลัง
หันซ้ายหันขวาละล้าละลัง                    อีกครั้งอีกกี่ครั้งเวียนและวน

 


๏ จมอยู่ในปลักอยู่ในปลัก                    โดยไม่มีหลักไร้เหตุผล
ข้างข้างคูคูลุกลี้ลุกลน                        เห็นแต่ตัวกับตนอวดตนตัว

 

 

๏ อวดตัวอวดตนอวดว่าดี                     เต็มศักดิ์เต็มศรีใช้สวมหัว
บอดหนวกใบ้บ้าหูตามัว                       กล้ากล้ากลัวกลัวกระทำการ

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

๏ อวดตัวอวดตนว่าเหนือใคร                 ล้วนแต่ยิ่งใหญ่ทุกสถาน
ไม่รู้แพ้ไม่รู้ชนะพระและมาร                 บัณฑิตคบพาลประทานพร

 

๏ วนแล้ววนเล่าเข้าวนเวียน                  ไปไม่เคยเปลี่ยนตามหลอกหลอน
ซ้ำซ้ำซากซากตะบึงตะบอน                  ไปแล้วก็ย้อนย้อนกลับคืน

 

๏ อยู่ในหลุมหลืบในปลักตม                 จับเจ่าจ่อมจมไม่เป็นอื่น
ไม่มีที่อยู่ไร้ที่ยืน                                หลับหลับตื่นตื่นภาพลวงตา

 

๏ จมอยู่กับอดีตหลอกปัจจุบัน               จมอยู่กับความฝันอนาถา
จมอยู่กับอนาคตที่ค้างคา                     จมอยู่กับปัญหาพะอืดพะอม

 

๏ จมอยู่กับเรื่องเก่าเก่าคนเก่าเก่า           อดีตปัจจุบันเน่าทิ้งหมักหมม
อนาคตยอกย้อนเกลือกอาจม                ตะเกียกตะกายอยู่ในหล่มรอวันตาย !.

...............................................

 

...ติดหล่ม ...


(หมายเหตุ   ...ติดหล่ม !...  คอลัมน์... ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...  นายทิวา  ลงหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 )