๏ อะไรก็ดีดีทั้งนั้น                              ดีคืนดีวันดีใจหาย
ดีตั้งแต่เกิดไปจนตาย                          ดีดีร้ายร้ายก็ว่าดี

 

๏ เกิดแล้วมีแล้วไม่อาจเปลี่ยน               วนวนเวียนเวียนละเลงสี
เมื่อมันต้องเกิดมันต้องมี                       มันก็ต้องอย่างนี้จะอย่างไร

 

 

๏ ให้โกรธให้เกลียดให้กีดกัน                มันก็แค่เอามัน, มันไม่ใช่
ยิ่งโกรธยิ่งเกลียดยิ่งเหนื่อยใจ               ยิ่งเสือกยิ่งไสยิ่งกลับคืน

 

๏ ให้รักให้หลงก็คงไม่                         ยากเกินทำใจไม่อาจฝืน
รักหลงโกรธเกลียดทนกล้ำกลืน             มีแต่ล้มทั้งยืนรอตกตาย

 

๏ เกิดแล้วมีแล้วก็แล้วกัน                     มันต้องเป็นเช่นนั้นท่านทั้งหลาย
ผิดถูกชั่วดีดีหรือร้าย                           ไม่ได้มีความหมายแค่เอามัน

 

๏ เกิดแล้วมีแล้วทำอย่างไร                   โทษใครต่อใครไม่โทษฉัน
ผิดใครต่อใครล้วนสำคัญ                      ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวาง

 

๏ เกิดแล้วมีแล้วทุรนทุราย                    แทบเป็นแทบตายในความต่าง
มองไม่เห็นรอยเท้าย่ำรอยทาง               เห็นได้แต่รอยร้างที่ซ้ำรอย

 

๏ อะไรก็ดีดีทั้งนั้น                              รู้เท่ารู้ทันรู้วางปล่อย
เกิดแล้วมีแล้วอดทนคอย                      ทำใจเสียหน่อยเดี๋ยวก็ดี !.


....................................................

 


 


(หมายเหตุ  ...ปลง !...  คอลัมน์... ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...  นายทิวา  ลงหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 )