00 กลับมาพบกันเช่นเคยครับกับ ‘ชานชาลานักเขียน’ บนพื้นที่ “คม ชัด ลึก” แห่งนี้ ในห้วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา วงการนักเขียน มีแต่ข่าวดี-ข่าวน่ายินดีทั้งนั้น ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ นักเขียนซีไรต์ และ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ท่านได้รับพระราชทานปริญญา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะมีขึ้น 23 สิงหาคมนี้...

 

 

          00ยังไม่หมดครับสำหรับ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ต้องยินดีอีกครั้ง! (ตามมาติดๆ) เพราะได้รับการแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่กี่วันที่ผ่านมา จะว่าไปเมื่อครั้งประจำการอยู่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไพฑูรย์ ธัญญา ในฐานะอาจารย์/นักเขียนคุณภาพ ท่านได้จัด ค่ายวรรณกรรมสัญจร ยาวนาน 25 ปีติดต่อกัน! สร้างแรงบันดาลใจให้บรรดาลูกศิษย์ รักการอ่าน-เขียน ขยายเป็นวงกว้างจนกลายเป็น นักเขียน-กวี มีชื่อเสียงหลายคนรวมทั้ง แวดวงสื่อมวลชน และวงการอื่นๆ มากมาย ตอนนี้ ‘อาจารย์ธัญญา’ มีที่ทางใน มหาวิทยาลัยนเรศวร แล้ว เชื่อว่า ค่ายวรรณกรรม หรือ กิจกรรมกระตุ้นแรงบันดาลใจ ในลักษณะนี้คงเกิดขึ้นอีกแน่...


          00 ประกาศแล้ว! ผลการตัดสินรางวัลหนังสือดีเด่น ‘เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด’ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้คว้า รางวัลชนะเลิศ ทั้ง 6 ทุกประเภทจะได้รับ โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม เงินสด 100,000 บาท ขณะที่ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ โล่เกียรติยศ จากบมจ.ซีพี ออลล์ พร้อม เงินสด 50,000 บาท และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ โล่เกียรติยศ จากบมจ.ซีพี ออลล์ พร้อม เงินสด 30,000 บาท ใครได้รางวัลอะไรบ้างเรามาดูกัน...

           00ประเภท กวีนิพนธ์ : (เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ” ของ รินศรัทธา กาญจนวตี จากสำนักพิมพ์ออน อาร์ต รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “ขณะเดินทางใน” ของ วัฒนา ธรรมกูร และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “ฤดูใจ” ของ 'กุดจี่' พรชัย แสนยะมูล ประเภท นวนิยาย (ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ประธานตัดสิน) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เรื่อง “ใต้ฝุ่น” ของ โกลาบ จัน จากแพรวสำนักพิมพ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง “วายัง อมฤต” ของ อนุสรณ์ ติปยานนท์ ส่วน รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “ไม่มีเธออยู่ข้าง โลกนี้ก็กว้างเกิน” ของ ปะการัง...


          00ประเภท รวมเรื่องสั้น (นิรันศักดิ์ บุญจันทร์ ประธานตัดสิน) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ดอก รัก” ของ ตินกานต์ สำนักพิมพ์ a book ส่วน รองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 รางวัลได้แก่ “ชีวิตประจำวัน” (เรื่องสั้นธรรมดา) ของ จำลอง ฝั่งชลจิตร และ “PARIS IN PAIRS ปารีสบนดาวดวงอื่น” ของ โชติกา ปริณายก รองชนะอันดับ 2 ไม่มี ประเภท สารคดี (ศ.กีรติ บุญเจือ ประธานตัดสิน) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ดอกไม้ใต้ภูเขาน้ำแข็ง” ของ อรสม สุทธิสาคร จากสำนักพิมพ์สารคดี รองชนะเลิศอันดับ 1 “SPORTLIGHT เกมนอกสนาม” ของ วิศรุต สินพงศพร และ รองชนะเลิศอันดับ 2 “สงครามที่ไม่มีวันชนะ” ของ นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา...


          00 ประเภท วรรณกรรมสำหรับเยาวชน (รศ.สุพรรณี วราทร ประธานตัดสิน) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เรื่อง “พ่อมหา แม่หางเครื่อง ลูก(สาว) นักร้อง ของ โชติ ศรีสุวรรณ จากสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์ รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง “วันเกิดของเค้าโมง” โดย จันทรังสิ์ และ รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “ชายแดนตะวันออก ชาวนาไม่เปลี่ยนแปลง” ของ เชาวลิต ขันคำ ประเภท การ์ตูน (นิวัฒน์ ธาราพรรค์ ประธานตัดสิน) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่เรื่อง “ประโยคสัญลักษณ์” ของ มุนิน สำนักพิมพ์ 10 มิลลิเมตร รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง “MY LITTLE KITCHEN ครัวบ้านบ้าน” ของ Pittmomo และ รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “เส้นทางสู่เหมืองแร่” ของ ศักดา วิมลจันทร์...


          00ส่วนประเภทที่ 7 รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ มี 4 หมวด นวนิยายขนาดสั้น รวมเรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และ การ์ตูน ผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล ผลออกมาดังนี้ กวีนิพนธ์ : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “แม่น้ำต่างหากสร้างสะพาน” ของ วิศิษฐ์ ปรียานนท์ รองชนะเลิศอันดับ 1 “เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง” ของ กิตติ อัมพรมหา ส่วน รองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 ผลงานได้แก่ “กลับบ้านเรานะ Back Home” ของ แสนภูมิ กล้าอยู่ กับ “ปรากฏการณ์แห่งช่วงวัย” ของ การียา ยูโซ๊ะ ด้าน นวนิยายขนาดสั้น ได้เพียง รองชนะเลิศอันดับ 1 คือเรื่อง “ปูเลา สองเรา ปีนัง” ของ ปรัชวิชย์ บุญยะวันตัง หมวดอื่นๆ ไม่มีใครได้รางวัล...


          00 น่าสังเกตว่า ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ปีนี้มี ‘พิเศษ’ อย่างน้อยสองเรื่อง เรื่องแรกคือ..ผลงานที่ได้ รางวัลชนะเลิศ มี ครบทั้ง 7 ประเภทวรรณกรรม นั่นแสดงให้เห็นว่า คุณภาพผลงานดีขึ้น เข้าตากรรมการทุกคณะโดยพร้อมเพรียง! แม้ว่า ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ รางวัลชนะเลิศได้ ‘กวีนิพนธ์’ เพียงหมวดเดียว แต่เป็นหนึ่งเดียวที่โดดเด่น วิศิษฐ์ ปรียานนท์ เจ้าของรางวัล เมื่อขยับข้ามผ่านเยาวชนไปเชื่อว่า ฝีมือเขาสู้กวีรุ่นพี่ได้สบาย ความพิเศษอีกเรื่องคือ 2 ใน 7 คน ของผู้คว้า รางวัลชนะเลิศ กลับป็น ผู้บกพร่องทางร่างกาย และ ผู้บกพร่องทางสายตา...


          00 คนแรก รินศรัทธา กาญจนวตี เจ้าของผลงาน “ทุกขณะกระจ่างชัดสัมผัสใจ” ที่เธอนิยามตัวเองว่า กวีนิพนธ์ ‘จากฉัน...ผู้ไร้ดวงตา’ ซึ่งมืดสนิททั้งสองข้าง! แต่เขียนออกมาสัมผัสใจ-กระทบความรู้สึกคนอ่าน ขณะที่ โกลาบ จัน เจ้าของนวนิยาย “ใต้ฝุ่น” เธอเป็น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ร่างกายแทบเคลื่อนไหวไม่ได้และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจมาตลอด เธอเขียนหนังสือ ทำได้แค่ใช้วิธี แตะข้อนิ้วลงบนแป้นพิมพ์-บนจอ อย่างน่าทึ่ง! นี่ก็แสดงให้เห็นว่า ความพิการทางร่างกายมิใช่อุปสรรค หากใจสู้มุมานะด้วยความมุ่งมั่น ขอชื่นชมยินดี รวมทั้ง ยินดีกับผู้คว้ารางวัลทุกคน พร้อมๆ กัน...


          00สำหรับ พิธีมอบรางวัล หนังสือดีเด่นรางวัล ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 16 นี้จะจัดขึ้น วันที่ 4 กันยายน เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์ของโครงการประกวด เป็นประธานในพิธี พร้อมมี ปาฐกถาพิเศษ ด้านการอ่านจากท่านด้วย...


          พบกันใหม่เสาร์-อาทิตย์หน้า สวัสดี