royal coronation
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
วรรณกรรม/เรื่องสั้น

ข่าวสารนิทรรศการ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 - 00:00 น.
สัปดาห์นี้มีอะไร,ข่าวสารนิทรรศกร
Shares :
เปิดอ่าน 1,449 ครั้ง

คอลัมน์...  สัปดาห์นี้มีอะไร?  โดย...  อิสรีอิน 

 

 

          0 เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คอศิลปะได้ชมเรื่องราวดีๆ เมื่อ กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ประจำปี 2562 เรื่อง “5 ศิลปินสตรี กับบทบาทการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ของไทย” เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปินสตรีในยุคต้นที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแวดวงทัศนศิลป์ของไทย จึงได้เรียนเชิญศิลปิน ทายาท รวมทั้งผู้ที่ครอบครองผลงาน ให้นำผลงานศิลปะมาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

 

 

          0 ศิลปินสตรีอาวุโสทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ ม.จ.พิไลยเลขา ดิศกุล มีเซียม ยิบอินซอย หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ และไข่มุกด์ ชูโต

 

 

 

 


          0สำหรับนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโสนั้น กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ได้กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเผยแพร่ผลงานทัศนศิลป์คุณภาพที่สร้างสรรค์โดยศิลปินอาวุโส ซึ่งมีทักษะและความสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้สร้างคุณูปการให้แก่วงการทัศนศิลป์ของไทย นิทรรศการจัดแสดงไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนจะจัดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ อย่างไร สอบถาม โทร.0-2281-2224 ติดตามเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก : The National Gallery of Thailand


          0 วันนี้-6 ตุลาคม 2562 ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ เชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ “บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์” นิทรรศการซึ่งจัดแสดงเรื่องราวที่มาของบ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์ โดยสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจและความรักในศิลปะของเสริมคุณ คุณาวงศ์ บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวมผลงานศิลปะเพื่อจัดแสดงให้เห็นพัฒนาการของศิลปะไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยรวบรวมผลงานที่เป็นศิลปวัตถุโบราณ ผลงานที่แสดงให้เห็นการปรากฏตัวของผลงานศิลปะที่มีเทคนิคตะวันตก สะท้อนให้เห็นความเจริญงอกงามของศิลปะในประเทศไทยตลอดจนศิลปะร่วมสมัย รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีความน่าสนใจโดยจัดแสดงผลงานกว่า 300 ชิ้น ซึ่งผู้สร้างหวังจะให้เป็นที่รวมผลงานสะสมที่จะสืบทอดต่อไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานเพื่อเป็นที่จัดแสดงผลงานศิลปะไทยที่มีชีวิตชีวา

 

           0 ภายในนิทรรศการได้จัดแสดงผลงานที่น่าสนใจที่มีเรื่องราวสอดคล้องกับผลงานที่จัดแสดงภายในบ้านพิพิธภัณฑ์ทั้งจิตรกรรมและประติมากรรม เช่น งานนาคาสโมสร ผลงานของแดง บัวแสน จานสีในรูปแบบการสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งสี่ศิลปิน สมภพ บุตราช, ประทีบ คชบัว, ประหยัด พงษ์ดำ และช่วง มูลพินิจ ผลงานสะท้อนสังคมของ วสันต์ สิทธิเขตต์ และงานของกมลพันธุ์ โชติวิชัย ผลงานหนึ่งในงานรางวัลในยุคแรกๆ ของเธอ เป็นต้น ติดตามชมได้ที่ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2088-3888 ต่อ 1303 และ 1314 Facebook: Bacc


          0 26 กรกฎาคม–25 ตุลาคม 2562 กรมศิลปากร สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เวลา 09.00–16.00 น. นำเสนอเรื่องราวของบ้านเมืองในแผ่นดินไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 18–25 โดยเล่าเรื่องผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีชิ้นสำคัญ และหลักฐานที่แสดงถึงระบบการปกครองโดยพระมหากษัตริย์ รวมทั้งคติความเชื่อเรื่องจักรพรรดิราช เทวราชา ในแต่ละยุคสมัย อันเป็นรากฐานประเพณีที่นำมาสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปัจจุบัน

 

 

 

 


          0และในโอกาสนี้ได้นำภาพพงศาวดารประกอบโคลง เรื่อง “แรกสร้างกรุง” ซึ่งเป็นผลงานในครอบครองของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ไปร่วมจัดแสดงด้วย ผลงานภาพดังกล่าวแสดงเรื่องราวการสร้างกรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เขียนด้วยสีฝุ่นบนกระดาษ อยู่ในกรอบกระจกแบบโบราณ ฝีมือนายอิ้ม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โปรดเกล้าฯ ให้ช่างเขียนที่มีฝีมือเขียนขึ้นจากเรื่องราวในโคลงพระราชพงศาวดารที่พระองค์ทรงเลือกสรร เพื่อนำไปประดับพระเมรุที่ท้องสนามหลวง เมื่อ พ.ศ.2430 สอบถาม โทร.0-2224-1333 เฟซบุ๊ก : The National Gallery of Thailand

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ