royal coronation
วันที่ 20 ตุลาคม 2562
วรรณกรรม/เรื่องสั้น

ความสำเร็จของ 'ค่ายบันไดกวี' รุ่นที่ 5 สำหรับครูและนักเรียน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 - 00:00 น.
ชานชาลานักเขียน,ค่ายบันไดกวี
Shares :
เปิดอ่าน 9,300 ครั้ง

คอลัมน์...  ชานชาลานักเขียน   โดย...   วรรณฤกษ์

 

 

 

          00 ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์/กวี ดร.นพดล ปรางค์ทอง อดีตประธานกลุ่มวรรณกรรมพิราบเหลือง มจร. อีกครั้ง หลังได้รับแต่งตั้งขึ้นดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อเดือนก่อน ล่าสุดได้รับการยกย่องประกาศเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2562 (คฤหัสถ์) ด้านความสำเร็จในวิชาชีพและหน้าที่การงาน จากคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามมาติดๆ พร้อมกับ ดร.สิภาภัสส์ ภักดีดำรงฤทธิ์ ("แอน" สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์) ที่ได้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย น่าชื่นใจครับ...

 

 

          00 ยินดีกับผู้ชนะการประกวด รางวัลงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” (4 จังหวัดชายแดนภาคใต้) ประจำปี 2562 รางวัลในโครงการ ส่งเสริมนักอ่านสร้างสรรค์นักเขียนถิ่นใต้ ของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี และเช่นเคยปีนี้เขาจัดประกวด เรียงความ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา เรื่องสั้น-กวีนิพนธ์ สำหรับระดับอุดมศึกษา-ประชาชนทั่วไป ผลการตัดสินของ ระดับอุดมศึกษา-ประชาชน มีดังนี้...


          00 ประเภทเรื่องสั้น : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “กัลยาณมิตรแห่งปลายด้ามขวาน” ของ มูฮัมมัด เจ๊ะเลาะ ยะลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “สิ่งมหัศจรรย์” ของ มะรอวี เจ๊ะอุมา ปัตตานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “ประวัติย่อของโครงการต้านระเบิด” ของ ถนอม ขุนเพ็ชร์ สงขลา รางวัลชมเชย 10 รางวัล เป็นผลงานของ กาลทิพย์ ถิ่นนา ปัตตานี, จรรยา สุวรรณ์ สงขลา, ฟัรซาน สะแมง นราธิวาส, อนุสรณ์ ศรีคำขวัญ นราธิวาส, อารีฟ แปเฮาะอีเล ปัตตานี, พาซียะ อาแซ ยะลา, รติธรณ ใจห้าว สงขลา, วิชุดา ราชพิทักษ์ สงขลา, สุนารีย์ พันธุเมฆ นราธิวาส, สุธีมนต์ สกุลวิศัลย์ นราธิวาส...

 

          00 ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ยาย” ของ กันตภณ รักคำมี สงขลา รองชนะเลิศอันดับ 1 “เราในเขา” ของ ถนอม ขุนเพ็ชร์ สงขลา, รองชนะเลิศอันดับ 2 “วายังเซียม” ของ ฉัตรปกรณ์ กำเหนิดผล สงขลา, รางวัลชมเชย 10 รางวัล ผลงานของ พาซียะ อาแซ ยะลา, ดิเรก วงศ์กีรติเมธาวี สงขลา, อัษฎาวุธ ไชยวรรณ สงขลา, จรรยา สุวรรณ์ สงขลา, วิชุดา ราชพิทักษ์ สงขลา, สกล ผดุงวงศ์ ปัตตานี, ธันยพร เจนถนอมม้า ปัตตานี, ศักดา ไชยภาณุรักษ์ สงขลา, วิศิษฐ์ ปรียานนท์ สงขลา และ การียา ยูโซ๊ะ นราธิวาส...

           00 น่าสังเกตว่าในจำนวนผู้ได้รับรางวัลมี นักเขียน-กวีจากสงขลา เปอร์เซ็นต์สูงมาก เฉพาะอย่างยิ่งประเภท ‘กวีนิพนธ์’ นอกจากกวีหนุ่ม กันตภณ รักคำมี ที่คว้า รางวัลชนะเลิศ แล้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ล้วนสงขลาทั้งสิ้น ขณะที่กวีนิพนธ์รางวัลชมเชยก็ปาเข้าไป 6 คน เกินครึ่ง! นั่นแสดงให้เห็นว่าจังหวัดนี้ เขามีกวีคุณภาพคับแก้ว อยู่มาก (อิอิ) อ้อ..ผลการตัดสิน ระดับนักเรียนประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และรายละเอียดอื่นๆ คลิกดูเพิ่มเติมที่ www.ocac.go.th ก็แล้วกันนะครับ...


          00 นับว่าเป็น ครูภาษาไทยไฟแรงอีกคนหนึ่ง สำหรับ ครูนันทิวา แถวโสภา หลังจากย้ายกลับภูมิลำเนาไปสอนที่ โรงเรียนธารทองพิทยาคม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ไม่กี่เดือนก็ลุยกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน-การเขียน กันเลยล่ะ “งานส่งเสริมการเขียนอ่าน คืองานสำคัญของครูภาษาไทย” เธอย้ำ ว่าแล้ว “ครูนิ่ม นันทิวา” จึงตระเตรียมจัด ‘ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง’ ทันที! โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเพื่อนครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จะมีขึ้น 27-28 กรกฎาคมนี้ เป็นโครงการในห้วงสัปดาห์ ‘วันภาษาไทย’ (29 ก.ค.) เหมาะเจาะพอดี...


          00 สำหรับวิทยากร ‘ค่ายวรรณกรรมลำธารทอง’ ณ โรงเรียนธารทองพิทยาคม นำโดย วิวัฒน์ โรจนาวรรณ อดีตประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน และพี่น้อง นักเขียน กวี ศิลปิน ระดับคุณภาพคับคั่ง อาทิ บรรจง บุรินประโคน, สิทธิเดช กนกแก้ว, ปณิธาน นวการพาณิชย์, ประชา มวลชน, อภิชาติ จันนาเวช, นครินทร์ สวินชัย, ชาตรี รู้ประเสริฐ ฯลฯ พวกเขาพร้อมจะสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายไฟให้เด็กๆ รักการอ่าน-เขียน ที่สำคัญกิจกรรมสร้างสรรค์ครั้งนี้ได้ไฟเขียวจากท่าน ผอ.ประภาส สนิทรัมย์ เต็มกำลังครับ...


          00 เอ่ยชื่อวิทยากร สิทธิเดช กนกแก้ว ครู/กวีมือรางวัล ถือโอกาส แสดงความยินดี (ย้อนหลัง) ไปด้วยเลย ในโอกาสได้ขึ้นดำรงตำแหน่ง ‘ผู้อำนวยการ’ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ มีนาคมเป็นต้นมา ที่บอกว่า ‘กวีมือรางวัล’ เนื่องเพราะ “ผอ.สิทธิเดช” เคยคว้ารางวัลมากมาย โดยเฉพาะ รางวัลหนังสือดีเด่น สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ เท่าที่จำได้มีรวมบทกวี “ฝากเธอช่วยซับน้ำตาโลก” กับ “แสงเทียนส่องทางไทย” สองเล่มนี้ล้วนได้ รางวัลหนังสือดีเด่น ขณะที่อีกเล่ม “ลมหายใจของแผ่นดิน” คว้ารางวัลงานเขียนดีเด่น ‘ลูกโลกสีเขียว’ อีกต่างหาก! ยินดีด้วยครับท่าน ผอ.คนใหม่...


          00 ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์/นักเขียน ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ‘ผู้ช่วยศาสตราจารย์’ สาขาวิชาพัฒนาสังคม จะว่าไป “ดร.แพน” ในบทบาท ‘นักเขียน’ ก็มีฝีมือ หนังสือวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “กระต่ายในพระจันทร์” นามปากกา แพน พงศ์พนรัตน์ คว้าถึงสองรางวัล คือรางวัลชมเชย สพฐ. และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ประจำปี 2560...


          00 วกลงไป ปักษ์ใต้ อีกรอบครับ ในวาระ 83 ปี การสถาปนา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เชิญชวนนักเขียน-ประชาชนทั่วไป ส่งเรื่องสั้นเข้าประกวด ภายใต้แนวคิด “ความรักและความดี : การผลิบานในหัวใจ” ความยาวไม่เกิน 4 หน้าเอสี่ ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ คนละ 1 เรื่อง ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก พิมพ์รวมเล่ม จะได้ค่าตอบแทน เรื่องละ 2,000 บาท ส่งเรื่องสั้นไปทางอีเมล [email protected] หมดเขต 31 กรกฎาคมนี้ คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ค Watcharin Tokhao งานนี้ ดร.วัชรินทร์ โตขาว รอง ผอ.สภาราชินี หรือนักเขียนเจ้าของนามปากกา วัชรินทร์ จันทร์ชนะ รับประกันคุณภาพ...


          00 ส่งท้ายสัปดาห์นี้ด้วย ความสำเร็จ-ความประทับใจ ของ ค่ายบันไดกวี รุ่นที่ 5 โดย บมจ.ซีพี ออลล์ ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม สัปดาห์ที่ผ่านมา วิทยากรนำโดย 5 ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, สถาพร ศรีสัจจัง, ชมัยภร แสงกระจ่าง, ไพฑูรย์ ธัญญา, ศักดิ์สิริ มีสมสืบ รวมทั้งกวีซีไรต์ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ และอีกหลายท่าน งานนี้สองผู้ใหญ่ใจดี สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส, วันทนีย์ นามะสนธิ ที่ปรึกษาซีพี ออลล์ ต่างยิ้มหน้าบาน เพราะผลลัพธ์ออกมาดีเกินคาด!...


          00 “ค่ายบันไดกวี” รุ่นนี้มี นักเรียน ม.ปลาย กับ ‘ครู’ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนทั่วประเทศ กว่า 70 คน เป็นค่ายที่ติวเข้ม ด้านกวีนิพนธ์ ในรูปแบบ ฉันทลักษณ์ พร้อมลงมือ ฝึกปฏิบัติ และ วิจารณ์ อย่างใกล้ชิดจากคณะวิทยากร “วรรณฤกษ์” เองเกาะติดค่ายตลอด 3 วัน 2 คืน ก็ได้เห็นครู-นักเรียนชาวค่าย (แยกโซนฝึกอบรม) ต่างกระตือรือร้นเรียนรู้ และ ปฏิบัติอย่างจริงจัง หลายคนเขียนดีกว่าที่คิด สามารถนำไป ต่อยอดพัฒนาฝีมือ และนำประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ต่อ ‘การเรียน-การสอน’ ได้ด้วย ขอชื่นชมครับ...


          พบกันใหม่เสาร์-อาทิตย์หน้า สวัสดี

……………………………………………………………………………………………

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ