0 เพราะ "รักษาป่าคือรักษาธรรม” ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่น เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างป่า โดยดูแลอย่างต่อเนื่องจนต้นไม้เติบใหญ่ เป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้นกระจายไปทั่วประเทศ อีกทั้งร่วมรณรงค์ให้เกิดค่านิยมด้วยการปลูกต้นไม้ในเทศกาลวิสาขบูชาให้แพร่หลายสืบไปทาง “มูลนิธิปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ” ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานและขยายงานรักษาป่า รักธรรม ของพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล จึงเชิญชวนผู้สนใจทั้งหลายร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมมะ วิสาขบูชา 2562” ในวันที่ 8 พฤษภาคม ณ ศาลาอเนกประสงค์ เทศบาลเมือง จ.ชัยภูมิ

 

 

          0 ในงานจะมีกิจกรรมสำคัญพิเศษคือ การร่วมกันปลูกต้นไม้บูชาคุณพระพุทธเจ้า หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ (รุ่นที่ 4) จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย และต้นสาละอินเดีย จากประเทศเนปาล เพื่อพัฒนาเป็น “สวนวิสาขบูชา จ.ชัยภูมิ” ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมือง (ถนนคนเดิน) จ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยสวดสรภัญญะ “ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา”

 

 

 

 


           0 Tree Talk เรื่องจริงจากใจนักปลูกโลกดีงาม พ่อคำเดื่อง ภาษี และคุณโจน จันใด ดำเนินรายการโดย ประสาน อิงคนันท์ การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมและนิทรรศการและออกร้าน ตักบาตรต้นไม้ พิธีมอบรางวัลนักปลูกโลกดีงาม แก่นักปลูกต้นไม้ให้โลก ซึ่งสร้างประโยชน์และแรงบันดาลใจให้สังคมและผู้คน
 

          0 ปาฐกถาธรรม โดยพระไพศาล วิสาโล ก่อนรับต้นไม้และเมล็ดพันธุ์รมณีย์นำกลับไปปลูกและดูแลจนเติบใหญ่
 

          0“...พวกเราชาวพุทธเราก็มีหน้าที่ที่จะทำนุบำรุงสืบต่อพระพุทธศาสนา แล้วก็ส่งเสริมการเผยแผ่ธรรม การปฏิบัติธรรม ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ก็ด้วยการที่ส่วนหนึ่งเราช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลเป็นสัปปายะ ซึ่ง “สัปปายะ” คือ “เกื้อกูล” สิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลกันก็คือ การที่มีสถานที่ที่สงบสงัด เป็นรมณีย์ การปลูกต้นไม้ การรักษาป่า ช่วยทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นสัปปายะ ทำให้เกิดถิ่นรมณีย์ที่ช่วยทำให้การปฏิบัติธรรมหรือว่าการรักษาธรรมในใจเราเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น เพราะฉะนั้นก็ถือว่า ถ้าเราอยากจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเราก็ต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ รักษาป่า สร้างถิ่นรมณีย์ให้มากขึ้น จะพูดก็ได้ว่า “ปลูกต้นไม้ก็คือการปลูกธรรมะ” “รักษาป่า คือการรักษาธรรม” ส่วนหนึ่งในปาฐกธรรมที่พระไพศาลได้กล่าวไว้ ติดตามเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจได้ที่เฟซบุ๊ก : ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

 

 


 

          0 นอกจากนี้พระไพศาล ยังเขียนเรื่องราว “ไฟป่า” ที่ป่าภูหลงต้องเจอทุกปีให้อ่านอีกด้วยว่าเป็นอย่างไร ดังเช่นตอนหนึ่งที่ชื่อ “ภูมิต้านทานความทุกข์” ไว้ในเฟซบุ๊ก : วัดป่าสุคะโต ธรรมชาติที่พักใจ


          0“...ความทุกข์นั้นมิได้มีโทษอย่างเดียว แต่ยังเป็นคุณ อย่างน้อยก็ช่วยให้เรามีความพร้อมที่จะรับมือกับความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่กว่าได้ ความทุกข์ไม่เพียงฝึกใจเราให้เข้มแข็งอดทน ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคหรือความผิดหวัง ทำให้มีความระแวดระวัง ไม่ประมาทพลั้งเผลอ หากยังสอนให้เราเห็นความจริงของชีวิตว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้ ความพลัดพรากสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดา มีสรรเสริญ ก็ต้องมีนินทา ยิ่งสอนเท่าไรเราก็ยิ่งเกิดปัญญา รู้เท่าทันความจริงของชีวิต ปล่อยวางได้ง่ายขึ้น หรือเห็นความไม่สมหวังเป็นเรื่องธรรมดา”


          0 ปลูกป่าจึงเป็นการปลูกธรรม นำมาซึ่งความสงบร่มเย็นอีกทางหนึ่งแก่ชีวิต, ธรรมะสวัสดี