ข่าว

แจงปมร้อน 'นักเรียนนายสิบ' จบใหม่ ร้องเรียน ทำไมต้องถูกสั่งให้ลง คฝ.

โฆษก ตร. แจงประเด็นร้อน 'นักเรียนนายสิบ' จบใหม่ถูกคำสั่งลงหน่วยควบคุมฝูงชน ระบุ เตรียมความพร้อมงานป้องกัน-ปราบปราม ยุทธวิธีตำรวจ เพิ่มทักษะความอดทนสถานการณ์ ก่อนหมุนเวียนลงโรงพักหากอยู่ครบวาระ

พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดเผยภายหลังที่เพจดัง ได้มีการโพสต์เรื่องร้องเรียนของ 'นักเรียนนายสิบ' จบใหม่ แต่กลับได้รับคำสั่งให้ไปลงตำแหน่งควบคุมฝูงชน โดยคำสั่งออกหลังเลือกตั้งได้เพียง 4 วันและยังระบุว่าในพื้นที่เฉพาะภาคกลางและตะวันออก โดนเกือบทั้งรุ่น จึงมีการตั้งคำถามว่า ทำไมต้องการ คฝ. เยอะมากหลัง เลือกตั้ง

 

 

โดยหนึ่งในนักเรียนนายสิบที่ร้องเรียน มีเนื้อหาสำคัญ ระบุว่า กำลังจะจบเดือน ก.ค.นี้ และจะไปลงสายงานตามโรงพัก ตอนสอบเข้ามาตั้งใจจะทำงานเป็นสายตรวจปราบปราม แต่พอจบกลับมีคำสั่งให้ไปเป็น คฝ. ตอนมาสมัคร ก็ไม่มีเงื่อนไขสัญญาข้อไหนที่บอกว่า ต้องมาทำงานในตำแหน่ง คฝ. 

 

ซึ่งประเด็นร้อนดังกล่าวนี้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดเผยว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีภารกิจในการดูแลและบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะในหลายพื้นที่ หลายการชุมนุมขนาดใหญ่ จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศมาปฏิบัติหน้าที่

 

 

"ในสถานการณ์ปัจจุบัน เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม มีแนวโน้มสูงขึ้น และอาจมีระยะเวลาการชุมนุมติดต่อกันยาวนาน อันอาจส่งผลกระทบให้ขาดแคลนกำลังพลในสถานีตำรวจต่างๆ การปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเจ้าหน้าที่สายตรวจ สืบสวน จราจร หรืองานต่างๆ ในระดับสถานีตำรวจจะขาดกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่"

 

 

พล.ต.ท.อาชยน ระบุอีกว่า ตร. โดย กองอัตรากำลังพล จึงได้วิเคราะห์ภารกิจและกำหนดนโยบายในการเพิ่มอัตรากำลังที่จะดูแลการชุมนุมสาธารณะโดยเฉพาะ โดยพิจารณาจากจำนวนสถิติพื้นที่ที่มีการชุมนุมเกิดขึ้นจำนวนมาก หรือปริมาณผู้เข้าร่วมชุมนุมสูง ระยะเวลาหลายๆ วัน เพื่อกำหนดกรอบอัตรากำลังในการดูแลการชุมนุมฯ เป็นการเฉพาะ ไม่ให้กระทบกับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในระดับสถานีตำรวจ โดยหลีกเลี่ยงการใช้กำลังจากสถานีตำรวจให้น้อยที่สุด กำหนดเพิ่มอัตรากองร้อยควบคุมฝูงชน (คฝ.) ในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และในจังหวัดอื่นๆ โดยกำหนดอัตรา ประจำ กก.สส.บก.สส. ภ.1 , 2 , 7 และ อัตราประจำ กก.ปพ.บก.สส. เสมือนการดำรงตำแหน่งไว้ชั่วคราวเพื่อรอการลงประจำสถานีตำรวจ

 

พล.ต.ท.อาชยน เปิดเผยอีกว่า ในกรณีที่ไม่มีภารกิจการชุมนุมฯ ตร. ได้กำหนดแนวทางให้ ผบช. หรือ ผบก. ต้นสังกัด สามารถบริหารจัดการให้กำลังดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสถานีตำรวจ ได้ตามแต่ห้วงเวลา หรือให้สนับสนุนภารกิจการจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ เช่น การรักษาความปลอดภัยในการจัดงาน ขนาดใหญ่หรือการจัดชุดออกตรวจตราเสริมในพื้นที่อาชญากรรมสูง เป็นต้น

 

 

"การนำ นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ที่จบการศึกษาใหม่ มาลงในตำแหน่งกองร้อย คฝ. จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านงานป้องกันปราบปราม ยุทธวิธีตำรวจ การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพิเศษต่างๆ เตรียมความรู้ด้านข้อกฎหมาย การตรวจค้น การจับกุม การติดต่อสื่อสารและการทำงานเป็นทีมเพิ่มเติม และเพิ่มทักษะความเข้าใจและอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ ก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่งานป้องกันปราบปราม จราจร สืบสวน สอบสวน ในสถานีตำรวจและเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาระประจำปี ก็จะแต่งตั้งหมุนเวียนไปสถานีตำรวจเป็นวงรอบ สับเปลี่ยนกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจหรือสามารถพัฒนาเป็น ครูฝึกยุทธวิธีตำรวจต้นแบบให้กับสถานีตำรวจหรือ นสต. รุ่นอื่นๆ ต่อไป"

 

ข่าวยอดนิยม