ข่าว

ศาลปกครองกลาง ชี้กรมที่ดินละเลยถอนโฉนด 'เขากระโดง' ทับที่การรถไฟฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศาลปกครองกลาง ชี้กรมที่ดินละเลยการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดิน "เขากระโดง" ที่ออกทับที่ของ รฟท. ด้านอธิบดีกรมที่ดินแจงพร้อมจับมือ รฟท.ลุยสอบแนวที่ดิน เตรียมตั้งคกก.สอบสวนให้แล้วเสร็จใน 60 วัน

ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 2494/2564 ระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. (ผู้ฟ้องคดี) กับ กรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และอธิบดีกรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง (คดีที่ดินเขากระโดง)

 

จากกรณีผู้ถูกฟ้องคดีกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีคำสั่งตามหนังสือ ที่ มท. 0516.2/3025 ลงวันที่ 13 ส.ค. 2564 เรื่อง ขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจึงนำคดีมาฟ้อง

 

โดยคดีดังกล่าวเป็นกรณีไม่ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับที่ดิน รฟท.ในพื้นที่เขากระโดง จ.บุรีรัมย์ พื้นที่ 5,083 ไร่ พร้อมขอให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินค่าเสียหาย 707 ล้านบาท

 


 ศาลปกครองกลางชี้กรกรมที่ดินละเลยถอนโฉนด เขากระโดง

 

 

ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาว่า กรมที่ดิน ละเลยไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน

 

ส่วนในประเด็นที่ รฟท.ฟ้องว่ากรมที่ดินจะทำละเมิดให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนการขาดประโยชน์จากที่ดินที่เป็นของการรถไฟศาลพิพากษายกฟ้อง

 

 

 นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน

 

 

นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวภายหลังเข้ารับฟังคำพิพากษาศาลปกครองกลาง  ว่าศาลฯระบุว่าเป็นหน้าที่ของกรมที่ดินที่จะต้องดูแลที่ดินของรัฐไปดำเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินเคารพในคำพิพากษา แล้วจะดำเนินการตามคำพิพากษา

 

โดยในวันพรุ่งนี้จะนำคำพิพากษาเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน เพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีการอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรและวางแนวปฏิบัติ


อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้กรมที่ดินไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 เนื่องจาก โดยปกติเมื่อกรมที่ดินได้มีการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับประชาชนและมีการเข้าทำประโยชน์แล้ว การจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะกระทำก็ต่อเมื่อได้มีกรณีต้องสงสัย หรือมีการตรวจสอบจนมีความชัดเจนพอสมควรว่าน่าจะมีการออกเอกสารสิทธิ์โดยผิดพลาดหรือโดยไม่ชอบ

 

เพราะถ้าตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 เจ้าหน้าที่ที่ดินจะต้องขึ้นบัญชีอายัด และติดประกาศอายัดที่สารบบที่ดิน โดยเจ้าพนักงานจะตัดหมายติดไว้ว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 เพื่อให้คนที่จะมาทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวได้ทราบ 

 

 

และยืนยันว่ากรมที่ดินไม่ได้ละเลย  เพราะผู้มีส่วนได้เสียกับที่ดินบริเวณนั้นร่วม1,000แปลง  ซึ่งที่ผ่านมา 95% ของที่ดินที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 จะมีการเพิกถอน ทางกรมที่ดินจึงต้องมีข้อมูลที่มั่นใจเพียงพอจึงจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว เพราะไม่ต้องการให้เกิดการกระทบกระเทือนกับประชาชนที่ถือเอกสารสิทธิ์จากที่กรมที่ดินเป็นผู้ออกให้

 

นอกจากนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ฟังคำชี้แจงของตุลาการผู้แถลงคดี ได้เรียกประชุมและตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ชุด โดยมีการส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายทางอากาศดูแล้วก็พบร่องรอยแนวรางรถไฟในพื้นที่ดังกล่าวกับรูปแผนที่ที่การรถไฟนำเสนอต่อศาลเมื่อปี 2539 ซึ่งพบว่าเป็นคนละเส้น  จึงให้เจ้าหน้าที่เรียบเรียงและรายงานต่อศาลเมื่อวานที่ผ่านมา แต่เมื่อศาลมีคำพิพากษาในวันนี้ก็จะมอบหมายรองอธิบดีที่กำกับดูแลงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 

 

"ในคำพิพากษาวันนี้ชัดเจนว่าศาลให้การรถไฟซึ่งอ้างว่าเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณนี้ ร่วมกับกรมที่ดินไปดำเนินการตรวจสอบ แนวที่ดินให้ชัดเจนว่า แผนที่ที่ชัดเจนแน่นอนนั้นเป็นอย่างไร เพราะแผนที่ฉบับปี 39 ที่การรถไฟส่งมอบให้ศาลพิจารณานั้น เรายังไม่ได้จัดทำพล็อตลงในระวางของกรมที่ดิน ซึ่งกรมที่ดินก็ได้มีการทำไปบ้างแล้วก่อนหน้านี้"

 

นายชญาวุธ กล่าวว่า การตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 61 เบื้องต้นหน้ากลมจะให้ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการฯจะเป็นผู้พิจารณาว่าเอกสารสิทธิ์ที่ออกไปผิดพลาดต้องมีการเพิกถอนหรือไม่ ซึ่งระยะเวลาการทำงานก็มีอยู่ต้องสอบให้เสร็จภายใน 60 วันและขยายได้อีก 60 วันหากดำเนินการไม่เสร็จ และหากท้ายที่สุดแล้วมีการเพิกถอนในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ กรมที่ดินก็ต้องมาพิจารณาว่าดำเนินการออกโดยชอบหรือไม่ ต้องรับผิดทาง วินัย อาญา และละเมิดหรือไม่

 

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด