ข่าว

'กกต.'เห็นชอบจำนวนเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

คณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นชอบจำนวน'ส.ส.'แบบแบ่งเขตและจำนวนเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดแล้ว รอเพียงขั้นตอนประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมส่งเรื่องจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและจำนวนเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็ว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณากำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยพิจารณาจากจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งมีจำนวน 66,090,475 คน จึงมีจำนวนราษฎรโดยเฉลี่ยประมาณ 164,226 คน ต่อจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งคน และเสนอร่างประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... และแนวทางการแบ่งเขตเลือกตั้ง

 

คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอทั้ง 2 เรื่อง โดยมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาดังนี้

 

จำนวนส.ส.เขตแต่ละจังหวัดที่ได้รับอนุมัติจากกกต.

'กกต.'เห็นชอบจำนวนเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดแล้ว

 

 

'กกต.'เห็นชอบจำนวนเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัดแล้ว

 

จากจำนวนประชากรและจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งข้างต้น   ทำให้มีจังหวัดที่มีส.ส.เพิ่มขึ้น 43 จังหวัดโดยกทม.มีส.ส.แบบแบ่งเขตเพิ่มมากที่สุด 3 เก้าอี้ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด