ข่าว

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 3 รอบ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 3 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

วันนี้  เวลา 17.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 3 รอบ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จด้วย

 

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 3 รอบ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

เมื่อเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 3 รอบ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 3 รอบ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ ด้านพระราชอาสน์ แล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ ด้านพระบรมวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

 

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 3 รอบ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 3 รอบ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการเครื่องแก้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปถวายพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 3 รอบ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์จนครบ 37 รูป เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร จบแล้ว พระสงฆ์ 37 รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 3 รอบ

 

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 3 รอบ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

ในหลวง พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ฉลองพระชนมายุ 3 รอบ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

 

เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบเฟือง และเสด็จไปทรงประเคนพระครอบเฟืองแด่สมเด็จพระราชาคณะ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระธรรมวชิรมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง “ปัญญากถา” จบแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่พระธรรมวชิรมุนี แล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมและย่ามที่ระลึก ฯ แด่สมเด็จพระอริยาวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และสมเด็จพระราชาคณะ  กับทรงยืนประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมและย่ามที่ระลึกฯ แด่พระราชาคณะที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 3 รอบ จนครบ 37 รูป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหน้าพระราชอาสน์ พระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ใบมะตูม ทรงเจิม พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด