ข่าว

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ทรงบาตร เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 และทอดพระเนตรสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 07.00 น. วันนี้ (29 ธันวาคม 2565) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน 16 รูป เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล บุคลากร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, สภากาชาดไทย, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป เฝ้าฯ รับเสด็จ และร่วมใส่บาตรแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 100 รูป ในบริเวณพิธี

 

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ทรงบาตร เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ 2566

 

 

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ทรงบาตร เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ 2566

 

โอกาสนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ และ รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินประจำปี 2566 จากนั้น พระราชทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้น ปีใหม่ 2566 แก่เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ตลอดจนประชาชนที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ความว่า

 

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ทรงบาตร เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ 2566

 

“เนื่องในโอกาสที่อาจจะเปลี่ยนปีใหม่เข้ามา ก็ขอให้ปีใหม่นี้ ทำให้ทุกๆ ท่านในที่นี้ ก็ให้มีความสุขทั้งกายและใจ ประสบความสำเร็จในทุกๆ อย่างที่ปรารถนา แล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรง แล้วก็แข็งแรงทั้งกายและใจ ที่จะทำอะไรได้ตามความต้องการ ทั้งตัวท่านและครอบครัวให้มีความเจริญแบบยั่งยืน ถึงปีใหม่จะมีพรใหม่แต่พรเก่าก็ใช้ได้เรื่อยๆ ก็ให้ทุกอย่างที่ดีๆ สิ่งที่ไม่ดีอย่าไปคิดถึง ก็ให้ร่าเริงแจ่มใสทุกๆ ท่าน”

 

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ทรงบาตร เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ 2566

 

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ทรงบาตร เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ 2566

 

จากนั้น เสด็จฯ ไปยังหน้าอาคารอานันทมหิดล ทรงปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ และเสด็จเข้าสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารอานันทมหิดล ชั้น 3 โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรและของที่ระลึก และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกฯ

 

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ทรงบาตร เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ 2566

 

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" ทรงบาตร เนื่องในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ 2566

 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ เกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกฯ และ ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกฯ กราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมของสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกฯ โดยสำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลกฯ หรือ School of Global Health – SGH มีเป้าหมายในการเป็นแพลตฟอร์มขับเคลื่อนการบริหารหลักสูตรนานาชาติ เพื่อยกระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งผลิตบัณฑิตรุ่นใหม่ที่จะเสริมกำลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพสูงให้ตอบสนองความต้องการของสังคมในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลสุขภาวะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังสร้างระบบและเครือข่ายทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากทุกภูมิภาคของโลก ในการตอบโจทย์ที่ท้าทายด้าน Global Health (สุขภาพโลก) รวมทั้งความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด