ข่าว

ลุ้น ศาลรัฐธรรมนูญ นัดถก วาระดำรงตำแหน่ง นายก8ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณา วาระดำรงตำแหน่งนายก 8 ปี วันนี้ หลังจากมีการรับเอกสาร บันทึกเจตนารมย์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดพิจารณาคดี วาระดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี วันนี้ ( 14 กันยายน 2565) หลังจากอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา27 วรรค 3 มีคำสั่งให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  จัดส่งสำเนาบันทึกการประชุม แลบะรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 501 วันอังคาร ที่ 11 กันยายน2561 ซึ่งมีวาระการประชุม รับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ 500 วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้ว โดยไม่มีการแก้ไข ให้ศาลรัฐธรรมนูญ ภายในวันอังคาร ที่ 13 กันยายน

ก่อนนี้ เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา มีการเผยแพร่เอกสาร ซึ่งระบุว่าเป็นความเห็นของมีชัย ฤชุพันธุ์ และหนึ่งในพยานฝ่าย พล.อ.ประยุทธ์ เรื่อง ความเห็นเกี่ยวกับมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยระบุถึงประธานศาลรัฐธรรมนูญ อ้างถึงหนังสือเรียกของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 40/2565 ลงวันที่ 24 ส.ค. 2565 จำนวน 3 หน้าสาระสำคัญ คือ การที่จะได้มาซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามรัฐธรรมนูญ 2560 จะกระทำได้ ก็ต่อเมื่อการเลือกตั้งทั่วไป มี ส.ส.และ ส.ว.ที่จะต้องแต่งตั้งขึ้นใหม่ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ก่อน

มีชัย ฤชุพันธุ์ อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

แต่ประเทศไม่อาจว่างเว้นการมี ครม. เพื่อบริหารประเทศได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีบทเฉพาะกาล เพื่อกำหนดให้การบริหารราชการแผ่นดิน สามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่ติดขัด จึงได้มีบทบัญญัติ มาตรา 264 บัญญัติขึ้นเป็นการเฉพาะ ว่าให้ ครม.ที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวัน ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ เป็น ครม.ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่า ครม.ที่ตั้งขึ้นใหม่ ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญนี้ จะเข้ารับหน้าที่

 

มีบทบัญญัติผ่อนปรนเกี่ยวกับคุณสมบัติ และการปฏิบัติหน้าที่บางประการไว้ให้เป็นการเฉพาะ  ผลของ มาตรา 264 ครม.รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ที่ดำรงตำแหน่งอยู่เฉพาะ ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560 จึงเป็น ครม.ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับ คือ วันที่ 6 เม.ย.2560

ก่อนหน้านั้น มีชัย เคยมีคำอธิบายว่า มาตรา 158 วรรคสี่ ระบุว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 ได้กำหนดหลักการใหม่ เกี่ยวกับการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนับระยะเวลา กล่าวคือ การนับระยะเวลา 8 ปีนั้น แม้บุคคลดังกล่าวจะมิได้ดำรงตำแหน่งนายกฯ ติดต่อกันก็ตาม แต่หากรวมวาระดำรงตำแหน่งนายกฯ ของบุคคลดังกล่าวแล้ว เกิน 8 ปี ก็ต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งนายกฯ

 

อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดข้อยกเว้นไว้ว่า การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกฯ ในระหว่างรักษาการ ภายหลังจากพ้นจากตำแหน่ง จะไม่นำมานับรวมกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกฯ ดังกล่าว การกำหนดระยะเวลา 8 ปีไว้ เพื่อมิให้เกิดการผูกขาดอำนาจทางการเมืองยาวเกินไป อันจะเป็นต้นเหตุวิกฤติทางการเมืองได้

 

ซึ่งประเด็นเหล่านี้ มีชัย ชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า บันทึกการประชุม กรธ. ครั้งที่ 500 ดังกล่าว ว่า เป็นการจดรายงาน ที่ไม่ครบถ้วน สรุปตามความเข้าใจของผู้จด กรรมการรางรัฐธรรมนูญยังมิได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมนั้น เพราะเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย และกรธ.ได้ประกาศสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 12 ก.ย.2561 

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่

Line:https://lin.ee/qw9UHd2-

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote

https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด