ข่าว

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" บัตรคนจน เช็คเลย คนอื่น สมัคร แทนได้ไหม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" บัตรคนจน ให้คนอื่น สมัคร แทนได้ หากไม่สะดวกมา สมัคร ด้วยตัวเอง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เช็คที่นี่

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 บัตรคนจน ในวันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565 ซึ่งเราสามารถ ลงทะเบียน ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือจะเดินทางไป ลงทะเบียน ที่หน่วยบริการด้วยตัวเอง บางคนอาจสงสัยว่า หากพ่อแม่ หรือ ผู้สูงอายุ ที่บ้านไม่สะดวกเดินทางไปสมัคร บัตรคนจน ด้วยตัวเอง จะต้องทำอย่างไร สามารถให้คนอื่นไปสมัครแทนได้ไหม ต้องเตรียม เอกสาร อะไรบ้าง วันนี้ทาง คมชัดลึกออนไลน์ ได้รวบรวมวิธีการมาให้แล้ว 

 

สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ได้ เฉพาะบุคคลต่อไปนี้ 

 • ผู้พิการ
 • ผู้ป่วยติดเตียง
 • ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง

ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" แทนคนอื่นต้องใช้เอกสารดังนี้

กรณีผู้ลงทะเบียนเป็นโสด ไม่มีครอบครัว

 • ผู้ลงทะเบียนไม่มีคู่สมรส ไม่มีบุตร 
 • ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่มีบุตร
 • ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรสแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตร แต่บุตรอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์ 

  หากเข้าข่ายจะต้องใช้เอกสารต่อไปนี้

 

เอกสารของผู้ลงทะเบียน (ผู้มอบอำนาจ)

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ดาวน์โหลดได้ที่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th)   

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ

1. หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th)

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

 

 

ผู้สูงอายุลงทะเบียน

 

กรณีผู้ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" มีครอบครัว

คือ มีคู่สมรสที่จดทะเบียนกัน หรือมีบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จะต้องใช้เอกสารต่อไปนี้

 

เอกสารของผู้ลงทะเบียน (ผู้มอบอำนาจ)

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ดาวน์โหลดได้ที่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th) พร้อมลงลายมือชื่อผู้ลงทะเบียน คู่สมรส และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

 • กรณีบุตรมีอายุเกินกว่า 10 ปีบริบูรณ์ แต่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ให้บุตรลงลายมือชื่อด้วยตัวเอง
 • กรณีบุตรมีอายุไม่เกิน 10 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ให้ผู้ลงทะเบียนเป็นคนลงลายมือชื่อแทนบุตร 

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาบัตรประชาชน ของบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบุตรไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

* หมายเหตุ : หากคู่สมรสและบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยงานรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง จะไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสและสำเนาบัตรประชาชนของบุตร

 

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ

1. หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th)  

2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

 

 

ผู้สูงอายุลงทะเบียน

 

ลงทะเบียน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ที่ไหนได้บ้าง

หน่วยงานที่รับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีทั้งหมด 7 สถานที่ ได้แก่ 

 • สำนักงานคลังจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา
 • สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สาขาธนาคารออมสิน
 • สาขาธนาคารกรุงไทย

 

สำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือติดปัญหาเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทร. ต่อไปนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09-4858-9794 (เวลาทำการ 08.30-16.30 น.)
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-2273-9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ 08-5842-7108 (เวลาทำการ 08.30-16.30 น.)
 • ธนาคารกรุงไทย โทร. 0-2111-1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 (เวลาทำการ 08.30-17.30 น.)

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote   https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด