ข่าว

"นิติวิทยาศาสตร์" ยกระดับแก้ปัญหาศพนิรนาม-ศพไร้ญาติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์-หน่วยงานภาครัฐ มีมติสั่งยกระดับแก้กฎหมายจัดการศพนิรนาม และศพไร้ญาติภายหลังชันสูตร เพื่อขับเคลื่อนงานแต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้บริบทเดียวกัน

เมื่อวันที่ 22 ก.ย.64 พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม (ค.พ.ศ.) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 17 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานฯ  นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (ในฐานะเลขานุการ ค.พ.ศ.) พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์ รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด กรมการปกครอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันนิติเวชวิทยา สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และสำนักงานกิจการยุติธรรม เข้าร่วมประชุม 

โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้รายงานความคืบหน้าถึงผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำนโยบายแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและจัดทำมาตรฐานการตรวจพิสูจน์ พัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม พร้อมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการยกระดับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนการปฏิบัติงานติดตามคนหาย และการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่ 1.การปรับแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา) เรื่องการจัดการศพนิรนามภายหลังชันสูตร เนื่องจากวิธีการบริหารจัดการยังมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ หลายหน่วยงาน และ 2.ยกร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม 

“แนวทางแรกในการแก้ไขประมวลกฎหมายทำได้เร็วกว่าแนวทางที่สอง แต่ฝ่ายเลขานุการฯ ต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รอบด้านก่อน นอกจากนี้จะมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย และการพิสูจน์คนนิรนามและศพนิรนาม ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ จำนวน 3 คณะ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ ระบุ

 

อ่านข่าวที่น่าสนใจ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด