เด่นโซเชียล

สปสช. เคาะเพิ่ม 3 กลุ่ม ฉีดวัคซีน "ไข้หวัดใหญ่" ฟรี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

บอร์ด สปสช. เคาะเพิ่ม 3 กลุ่ม ฉีดวัคซีน "ไข้หวัดใหญ่" ฟรี พร้อมขยายบริการถึง 31 ธ.ค.นี้ หลังประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไม่ตามเป้า เผย 3 เดือนมีผู้รับบริการเพียงร้อยละ 28.05

วันที่ 6 กันยายน 2564 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เคาะเพิ่ม 3 กลุ่มประชากร ฉีดวัคซีน "ไข้หวัดใหญ่" ฟรี พร้อมขยายบริการถึง 31 ธ.ค.นี้ หลังประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไม่ตามเป้า 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอ และขยายเวลาให้บริการถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

นายอนุทิน กล่าวว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. กำหนดเป้าหมายฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 6,200,000 โดส รณรงค์เริ่มฉีดวัคซีนฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นมา แต่สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ข้อมูล ณ วันที่ 6 ส.ค. 64 มีผู้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพียง 1,739,633 โดส หรือร้อยละ 28.05 เฉลี่ย 27,182 โดสต่อวัน 

 

ดังนั้น สปสช. ได้ทำหนังสือเพื่อขอความเห็นทางวิชาการจากกรมควบคุมโรค ในการเพิ่มเติมกลุ่มเสี่ยงอื่นเข้ารับวัคซีนป้องกัน "โรคไข้หวัดใหญ่" ซึ่งกรมควบคุมโรคพิจารณาขยายเพิ่มเติมในประชากร 3 กลุ่ม คือ 

 

1.บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 

2.กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด 

3.กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ขึ้นกับสถานการณ์ 

 

 

ทั้ง 3 กลุ่มนี้ให้เข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 พร้อมขยายระยะเวลารับบริการ จากเดิมกำหนดระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564 ขยายจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

ด้าน รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ประธานอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข กล่าวว่า การขยายระยะเวลาการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อให้ครอบคลุมตามแผนและเป้าหมาย ป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน ลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษา ระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดขณะนี้ 

 

นอกจากนี้ที่ประชุมฯ มอบให้ สปสช.ประสานกับหน่วยบริการในการจัดรณรงค์เชิงรุกร่วมกับการให้บริการวัคซีนโควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ถึงการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนใดก่อนก็ได้ โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ทั้งยังสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ระหว่างการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ได้ เพื่อเร่งรัดการสร้างภูมิคุ้มกันโรค และให้ลงทะเบียนผ่านระบบ "เป๋าตัง" หรือระบบ "Hospital Portal" หรือการลงทะเบียนเข้ารับบริการตามที่หน่วยบริการกำหนด เพื่อเว้นระยะห่าง และลดความแออัดในการเข้ารับบริการวัคซีน 

 

ทั้งนี้ ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเดิม ที่มีสิทธิรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3.ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 4.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ 7.โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 

 

และประชาชนอีก 3 กลุ่มที่บอร์ด สปสช. มีมติขยายเพิ่มล่าสุด ได้แก่ 

 

1.บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด-19 

2.กลุ่มที่อยู่สถานที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมาก เสี่ยงต่อการระบาด 

และ 3.กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ขึ้นกับสถานการณ์ 

 

สปสช. เคาะเพิ่ม 3 กลุ่ม ฉีดวัคซีน "ไข้หวัดใหญ่" ฟรี

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด