โควิด-19

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ออกนโยบาย 5 ข้อให้บริการวัคซีนโควิดเช็กเลย

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ออกนโยบาย 5 ข้อให้บริการวัคซีนโควิดเช็กเลย
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ออกประกาศนโยบาย 5 ข้อเกี่ยวกับการให้บริการฉีด "วัคซีนโควิด" ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 เช็กเลย มีอะไรบ้าง

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ออกประกาศนโยบาย 5 ข้อเกี่ยวกับการให้บริการฉีด "วัคซีนโควิด" ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2564 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

โดย "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ระบุว่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม ร่วมกับความปลอดภัยและประโยชน์ในการลดการแพร่เชื้อ การมีอาการหนัก และความเสี่ยงในการเสียชีวิตหากได้รับเชื้อ หลังได้รับวัคซีนของผู้รับบริการฉีด "วัคซีนโควิด"

 

นโยบายการให้บริการฉีด "วัคซีนโควิด" ของ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" 

 

1.ให้บริการเฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาแล้วเท่านั้น และไม่รับฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันเว้นแต่อยู่ในโครงการศึกษาวิจัยที่ได้ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว

 

2.ให้บริการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำจากผู้ผลิตโดยไม่ฉีดข้ามชนิด นอกจากอยู่ในโครงการวิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาและรับรองแล้วจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ หรือมีอาการแพ้อย่างรุนแรงจากวัคซีนเดิม หรือมีใบรับรองจากแพทย์ว่ามีความจำเป็นและข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน

 

3.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่สามารถให้ผู้รับการฉีดเลือกชนิดวัคซีนเองได้ ซึ่งโดยในหลักการตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางขณะนี้ วัคซีนจากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าจะสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่อาจมีความบกพร่องของภูมิคุ้มกัน

 

 

4.เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับวัคซีนเร็วขึ้นในช่วงที่มีการระบาดสูง ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะปรับการฉีดเข็มที่สองของวัคซีนซิโนแวค เป็น 2-3 สัปดาห์ และ 4-6 สัปดาห์ สำหรับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสเจ็บหนักหรือเสียชีวิตร่วมกับลดความจำเป็นในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกับผู้ที่ได้รับวัคซีนทุกคน

 

5.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้บริการฉีดวัคซีนกับทุกสัญชาติเชื้อชาติที่มีที่อยู่ในประเทศไทย ด้วยการคำนึงถึงเหตุผลที่สำคัญในการลดการแพร่เชื้อ และลดโอกาสการติดเชื้อของผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วที่มักได้รับเชื้อจากผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาเป็นส่วนใหญ่ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่คนส่วนใหญ่ในสังคมต้องได้วัคซีนโดยเร็ว ไม่ว่าจะสัญชาติใด

 

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และโปรดติดตามนโยบายในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะมีข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิตหรือจากบทความวารสารวิชาการสากลเป็นอย่างอื่น

 

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ออกนโยบาย 5 ข้อให้บริการวัคซีนโควิดเช็กเลย

 

CR "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด