royal coronation
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

 

ตรวจฉลากกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
017223

รางวัลที่ 1

รางวัลละ 6,000,000 บาท

164 640

เลขหน้า 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

085 194

เลขท้าย 3 ตัว

2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

32

เลขท้าย 2 ตัว

1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้เพิ่มเติม

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง

กรุณาตรวจเช็คตัวเลขสลากกินแบ่งที่กองสลากอีกครั้งนะคะ เพื่อความถูกต้อง