Kom Lifestyle

10 "Soft Skills" คนทำงานต้องมีไว้ ออฟฟิศไหนก็ต้องการ

10 "Soft Skills" คนทำงานต้องมีไว้ ออฟฟิศไหนก็ต้องการ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ชวนหนุ่มสาวคนทำงานเสริมสร้าง 10 "ทักษะสำคัญ" ที่ถือเป็น "Soft Skills" เด็ด ที่ทำให้เรามีความโดดเด่นเข้าตาองค์กร แถมยังก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วย

          ปัจจุบันการมีทักษะชีวิต ทักษะสังคมที่ดี หรือการมีความสามารถทางสังคม ที่เรียกว่า “Soft Skills” เป็นคุณสมบัติสำคัญและจำเป็นมากต่อทุกคน เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยและความสามารถที่จะทำให้คนทำงานใช้ชีวิตเข้าสังคม และทำงานได้ราบรื่น ได้รับความร่วมมือที่ดี ตลอดจนมีความโดดเด่นเข้าตาองค์กรต่างๆ จนใครๆ ก็อยากได้ไปทำงานด้วย  รู้แบบนี้แล้วต้องรีบดูแล้วว่ามีอะไรบ้าง เราทำได้กี่อย่างแล้วนะ

 

1. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptability)

อันนี้สำคัญจริงๆ เพราะโลกยุคนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทั้งวิถีชีวิต การทำงาน เทคโนโลยี และทัศนคติต่างๆ รวมถึงเพื่อรับมือต่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การมาของโควิดทั่วโลกเช่นนี้  ซึ่งการอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนี้ เราควรจะต้องมีทักษะในการปรับตัวที่ดี เพื่อจะได้ตามโลกทัน และเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้

2.ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

คือทักษะที่จำเป็นต่อทุกสาขาวิชาชีพ เพื่อช่วยให้เกิดความแปลกใหม่น่าสนใจ เพิ่มคุณค่าให้กับผลงานการทำงานได้ด้วย

3.ความสามารถในการโน้มน้าวใจ (Persuasion)

เป็นทักษะการสื่อสารที่สำคัญมาก เพราะต้องใช้ทั้งวิธีการพูด ท่าทาง น้ำเสียง ต้องรู้ว่าพูดกับใคร แบบไหน เพื่อโน้มน้าวให้ผู้อื่นเชื่อหรือเห็นด้วยกับเรา

 

 

10 "Soft Skills" คนทำงานต้องมีไว้ ออฟฟิศไหนก็ต้องการ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

4. การทำงานร่วมกัน (Collaboration)

ไม่ใช่แค่การทำงานเป็นทีม แต่เป็นการทำงานกับทีมให้สอดคล้องมีความราบรื่นในการทำงาน มีทัศนคติที่ไปในทางเดียวกัน พร้อมกับความเห็นอกเห็นใจและมีน้ำใจให้กับทีม เพื่อให้ทำงานได้อย่างไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อย และงานสำเร็จลุล่วงได้เร็ว

5. การจัดการเวลา (Time Management)

คือการรักษาเวลา มีวินัย และทักษะในการจัดการบริหารเวลาให้ได้ จัดลำดับความสำคัยของงานและเวลาในงานทำงานให้เป็น หากทำได้ดีอย่างต่อเนื่อง จะทำให้ชีวิตการทำงานก้าวไปสู่ความสำเร็จ

6. การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)

เพราะเทคโนโลยีและเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมถึงวิธีทำงานก็มีความแตกต่างมากมาย ดังนั้นคนทำงานจึงต้องเรียนรู้ทั้งการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การหาข้อมูล รวมถึงเรียนรู้ที่จะทำสิ่งใหม่ สิ่งที่ไม่เคยทำ และรู้จักอาชีพใหม่ๆ เพื่อให้เป็นคนที่รู้จักเรียนรู้ได้อยู่เสมอ  

 

 

10 "Soft Skills" คนทำงานต้องมีไว้ ออฟฟิศไหนก็ต้องการ

 

 

7.ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)

คือการมีทักษะทางด้านอารมณ์ รู้จักอารมณ์ตนเอง รู้จักอารมณ์คนอื่น สามารถจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดี สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี สังเกต ทำความเข้าใจ จัดการ และแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเองได้เหมาะสมกับในแต่ละสถานการณ์ ใครที่มี EQ จะประสลบความสำเร็จในการทำงานมากกว่ามี IQ ด้วยซ้ำ เพราะสามารถควบคุมอารมณ์และแสดงออกได้ถูกต้องเหมาะสม

 

 

8. การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving / Problem Quotient )

ใครมีทักษะนี้ถือว่าดีมากๆ เพราะจะพร้อมที่จะแก้ไขปัญหายากๆ ให้ตัวเอง ให้คนอื่นและองค์กรได้  ซึ่งทักษะนี้ต้องอาศัยความสามารถทั้งด้าน การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การมองปัญหาและในการเชื่อมโยง รวมถึงการสร้างสรรค์วิธีแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม

9. การคิดเชิงวิเคราะห์และเลือกตัดสินใจ (Critical Thinking and Decision-making)

ที่ปัจจุบันต้องมีทักษะนี้ เพราะยุคแห่งข้อมูลข่าวสารที่หาได้ง่ายจนทำให้ไม่รู้ว่าอันไหนจริงหรือเหมาะสม ฉะนั้นทักษะนี้จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก และตัดสินใจทำงานหรือช่วยเหลือองค์กรให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนหลีกเลี่ยงปัญหาและความผิดพลาดให้มีน้อยที่สุด 

10. การสื่อสาร (Communication)

เป็นทักษะสำคัญในทุกการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองาน การเสนอความคิดเห็น ทั้งกับคนในที่ทำงานทุกระดับ ลูกค้า หรือคนที่เราต้องติดต่อด้วย ซึ่งหากสื่อสารได้ดี ก็จะช่วยงานราบรื่น เกิดความร่วมมือและความช่วยเหลือที่ดีตามมา

 

 

10 "Soft Skills" คนทำงานต้องมีไว้ ออฟฟิศไหนก็ต้องการ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก  คู่มือประจำวัย รับมืออย่างไรกับวัย 18  https://www.thaihealth.or.th, https://blog.jobthai.com/career-tips, https://positioningmag.com, ภาพจาก Pixabay

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด