Lifestyle

"ปฏิวัติผังเมือง" แก้น้ำท่วม เพื่อไม่ให้เมืองไทยกลายเป็น เมืองบาดาล

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เมืองไทยต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง และต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนที่ประชาชนชาวไทยต้องพบเจอเกือบทุกปี “การปฏิวัติผังเมือง” จึงอาจเป็นแนวทางที่ดีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างยั่งยืน

            อย่างที่เรารู้กันว่าสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยก็คือ “สถานการณ์น้ำท่วมซึ่งในปีนี้สถานการณ์น้ำท่วมได้สร้างผลกระทบให้ประชาชนในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบนเป็นอย่างมาก บทความนี้จึงจะนำบ้านที่อยู่กับน้ำในหลายพื้นที่ให้ทุกคนได้ดูเผื่อจะเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การ “ปฏิวัติผังเมือง”

“ปฏิวัติผังเมือง” 
หรือการปรับผังเมืองไม่ว่าจะเป็นถนนสะพาน หรืออาคารบ้านเรือนให้มีความสอดรับกับยุคสมัยและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม เราสามาถเอาไอเดียจากรูปต่อไปนี้มาเป็นแนวทางในการปรับบ้านตัวเองให้อยู่กับน้ำได้ หรือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต่อไปในอนาคต


"ปฏิวัติผังเมือง" แก้น้ำท่วม เพื่อไม่ให้เมืองไทยกลายเป็น เมืองบาดาล
 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยง “เมืองบาดาล” และเพื่ออยู่ร่วมกับสถานการณ์น้ำท่วมให้ได้... และหากสามารถทำได้หน้าตาบ้านเรือนในอนาคตก็อาจจะมีหน้าตาประมาณนี้

"ปฏิวัติผังเมือง" แก้น้ำท่วม เพื่อไม่ให้เมืองไทยกลายเป็น เมืองบาดาล

"ปฏิวัติผังเมือง" แก้น้ำท่วม เพื่อไม่ให้เมืองไทยกลายเป็น เมืองบาดาล
 

"ปฏิวัติผังเมือง" แก้น้ำท่วม เพื่อไม่ให้เมืองไทยกลายเป็น เมืองบาดาล

"ปฏิวัติผังเมือง" แก้น้ำท่วม เพื่อไม่ให้เมืองไทยกลายเป็น เมืองบาดาล

"ปฏิวัติผังเมือง" แก้น้ำท่วม เพื่อไม่ให้เมืองไทยกลายเป็น เมืองบาดาล

"ปฏิวัติผังเมือง" แก้น้ำท่วม เพื่อไม่ให้เมืองไทยกลายเป็น เมืองบาดาล

"ปฏิวัติผังเมือง" แก้น้ำท่วม เพื่อไม่ให้เมืองไทยกลายเป็น เมืองบาดาล


แม้เราเคยได้ยินนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญมากมายออกมาแนะแนว ให้นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อการระบายน้ำหรือการทำอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน แต่หากผู้เชี่ยวชาญด้านการผังเมืองและการชลประทาน ร่วมมือกันทำให้แนวทางนี้เป็นไปได้จริง นอกจากที่จะได้ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้ว "ยังช่วยยกระดับประเทศไทยเป็นผู้นำด้านบ้านลอยน้ำของโลกด้วย"  

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด