เด่นโซเชียล

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" นนท์พร้อม Delivery ถึงที่บ้าน เช็กสิทธิเลย

นนท์พร้อม Delivery เปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ถึงบ้าน รอบ 1 เริ่ม 5-11 ก.ย.นี้

"นนท์พร้อม" เปิดให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน จ.นนทบุรี ลงทะเบียนขอรับวัคซีนโควิด-19 ที่บ้าน สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ รอบที่ 1 เริ่มวันที่ 5-11 กันยายน 2564 โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 

เงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิขอรับวัคซีน

  • ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีน 1 เข็ม
  • ไม่สะดวกเดินทางไปรับวัคซีน เนื่องจากสภาพทางร่างกาย
  • พักอาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี เท่านั้น
  • วัคซีนที่ได้รับ กรณีเข็มแรก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว จะได้รับวัคซีนเป็น AstraZeneca 2 เข็ม 
  • หากไม่เข้าเงื่อนไข จะเป็นสูตรสลับ (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิด และจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร)

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/aAkkh2Ukq4cpGqty6

 

\"ลงทะเบียนฉีดวัคซีน\" นนท์พร้อม Delivery ถึงที่บ้าน เช็กสิทธิเลย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อรอติดต่อกลับจาก ทีมหมอครอบครัว (3 หมอ) หรือ โรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบล รพ.สต.ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อนัดหมายในการฉีดวัคซีน

 

หมายเหตุ : เมื่อลงทะเบียนแล้ว จำเป็นต้องรอนัดหมาย เพื่อฉีดวัคซีนระยะหนึ่ง เนื่องจาก วัคซีน 1 ขวด ใช้ฉีดได้หลายคน

 

สำหรับยอดรวมการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ย.2564)

  • เข็มที่ 1     639,179  ราย
  • เข็มที่ 2     245,094  ราย
  • เข็มที่ 3     14,966  ราย
  • ยอดรวม    899,239  ราย

 

\"ลงทะเบียนฉีดวัคซีน\" นนท์พร้อม Delivery ถึงที่บ้าน เช็กสิทธิเลย

 

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

 

ข่าวยอดนิยม