เด่นโซเชียล

ด่วนสุดท้าย ลงทะเบียนฉีด "วัคซีนเด็ก" นนท์ Student เฉพาะนักเรียนในพื้นที่

นนทบุรี แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย ลงทะเบียนฉีด "วัคซีน" นนท์ Student ให้เฉพาะกลุ่มนักเรียน-นักศึกษาอายุ 12-18 ปี ที่เรียนอยู่ในนนทบุรี ลงทะเบียนได้ถึง 20 ก.ย. นี้ เช็ครายละเอียดที่นี่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ "วัคซีนเด็ก" สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12-17 ปีขึ้นไปที่มีทะเบียนบ้านและอาศัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยระบุข้อความว่า แก้ไขกลุ่มเป้าหมายเนื่องจากลงข้อมูลผิดพลาด กรณีเปิดลงทะเบียนวัคซีนสำหรับเด็กนักเรียนของจ.นนทุบรีนั้น เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น  โดย "นนท์ Student" เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับ นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย ผู้มีอายุ 12-18 ปี เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน และศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น

ทั้งนี้ กรณีเรียนที่บ้าน (Home School) หรือ ไม่ได้เรียนในระบบโรงเรียน หรือไม่ได้เรียน สามารถลงทะเบียนได้

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 กย. 2564 ภายในเวลา 24.00 น.ลงทะเบียนคลิกที่นี่ 

สนามฉีด Impact Arena เมืองทองธานี

หมายเหตุ : วันเวลานัดหมายในการฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลัง เมื่อจังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีน

การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง

ด่วนสุดท้าย  ลงทะเบียนฉีด \"วัคซีนเด็ก\" นนท์ Student เฉพาะนักเรียนในพื้นที่

ข่าวยอดนิยม