เด่นโซเชียล

"มิสทินสู้โควิด" รับเงินสด-กล่องสินค้ารวม 2,000 บาทได้วันโอนเงินแล้ว

"มิสทินสู้โควิด" ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ "www.มิสทินสู้โควิด.com" รับเงินสด-กล่องสินค้ารวม 2,000 บาทได้วันโอนเงินแล้ว หลังประกาศรายชื่อรอบที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 23 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา

เช็กโครงการ "มิสทินสู้โควิด" ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ "www.มิสทินสู้โควิด.com" รับเงินสด-กล่องสินค้ารวมมูลค่า 2,000 บาท หลังประกาศรายชื่อรอบที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 23 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

\"มิสทินสู้โควิด\" รับเงินสด-กล่องสินค้ารวม 2,000 บาทได้วันโอนเงินแล้ว

 

สำหรับโครงการ "มิสทินสู้โควิด" ลงทะเบียนรับเงิน 1,000 บาทรวม 10 ล้านบาท ผ่านเว็บไซต์ "www.มิสทินสู้โควิด.com" โดย บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "มิสทิน" และ มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์

 

ผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ "โควิด-19" โดยโครงการ "มิสทินสู้โควิด" เปิดให้ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม เวลา 24.00 น. 

 

เงื่อนไขการลงทะเบียน

 

  • เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • ผู้ได้รับทุน จำนวน 5,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร 
  • ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ โควิด-19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน 
  • หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทินสู้โควิดเท่านั้น โดย "เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด" ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิการรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

ทั้งนี้ทาง มิสทิน ได้ระบุเพิ่มเติมว่า เนื่องด้วยมีจำนวนผู้แสดงความประสงค์มาลงทะเบียนรับทุน มิสทินสู้โควิด เป็นจำนวนมาก และทางมูลนิธิฯ มีทุนจำนวนจำกัดเพียง 5,000 ทุน ไม่สามารถให้กับทุกคนที่แสดงความประสงค์มาได้ ทางมูลนิธิฯ มีความตั้งใจจะช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจค่ะ จึงขออนุญาตชี้แจงในส่วนของสาเหตุที่ใช้ สำเนาบัตรประชาชน และหน้าบุคแบงก์นะคะ

 

ในส่วนของสำเนาบัตรประชาชน เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ และคนที่ใช้สิทธิลงซ้ำค่ะ และในส่วนของสำเนาหน้าบุคแบงก์ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชีให้ค่ะ

 

ทางมูลนิธิฯ ไม่ได้ต้องการนำข้อมูลมาใช้เพื่อการตลาดใด ๆ และเมื่อครบกำหนด 2 เดือน ข้อมูลจะถูกดำเนินการทำลายทิ้งทันทีค่ะ

 

มิสทินสู้โควิดโอนเงินเข้าวันไหน

 

หลังจากประกาศผู้ได้รับพิจารณามอบทุนมิสทินสู้โควิดแล้ว ทางเครื่องสำอางมิสทินและมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ จะส่ง SMS ไปที่เบอร์ที่ลงทะเบียนไว้เพื่อเป็นการยืนยันผลการพิจารณา

 

1.การมอบเงินทุน เครื่องสำอางมิสทิน และมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ จะรับเงินทุน 1,000 บาท เข้าสู่บัญชีธนาคารตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ การโอนเงินจะดำเนินการในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

 

2. การส่งกล่องยังชีพและเงื่อนไขการรับกล่องยังชีพ ซึ่งเครื่องสำอางมิสทินและมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ จะดำเนินการจัดส่งกล่องยังชีพให้ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ โดยจะทำการจัดส่งตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ผู้รับกล่องยังชีพจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียน หรือ คนในครอบครัว หรืออาศัยอยู่ เลขที่บ้านที่ทำการลงทะเบียนไว้เท่านั้น

 

หากผู้รับกล่องยังชีพ ไม่ใช่บุคคลที่ลงทะเบียนไว้ จะต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นกำกับเพื่อรับกล่องยังชีพ หากไม่มีสำเนา ทางเครื่องสำอางมิสทินและมูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์ ขอไม่นำส่งกล่องยังชีพ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์มอบทุน

 

3. กรณีที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้รับการโอนเงินหลังจากวันที่ 31 สิงหาคม โปรดติดต่อ 02-118-5111 ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.30 น.

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ