เด่นโซเชียล

เช็กวันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ครบทุกสังกัด ถึงมือผู้ปกครองใน 7 วัน

กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน ภายใน 7 วัน หลังได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง เช็กที่นี่ 4 สังกัด วันไหนบ้าง หากยังไม่ได้รับสิทธิ ทำยังไง

ความคืบหน้า "เยียวยานักเรียน" 22,000 ล้านบาท มาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วง โควิด-19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดกว่า 11 ล้านคน โดยผู้ปกครองรับเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมจ่ายภายใน 7 วัน หลังได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง คาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม - ต้นเดือน กันยายน นี้

หากยังไม่ได้รับสิทธิ

 • ศธ. เตรียมพร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง

 

 

จุดประสงค์

 • "เยียวยานักเรียน" บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัด ศธ. ทั้งภาครัฐและเอกชนและสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้น อนุบาล - ม.6 และระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 11 ล้านคน

 

กระทรวงการคลัง จัดสรรการโอนเงินแก่หน่วยงาน

 1. โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป ตามรายชื่อค่าใช้จ่ายรายหัวของนักเรียน
 2. สถาบันอาชีวะศึกษา ผู้ปกครองรับเงินสดที่วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป
 3. โรงเรียนเอกชน ผู้ปกครองรับเงินสดที่โรงเรียน หรือรับเข้าบัญชี จาก รร.เอกชน ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป
 4. กศน. ผู้ปกครองรับเงินสด จาก กศน.อำเภอ หรือศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา (ศชช.) ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป

 

 

ตรวจสอบการมีสิทธิได้รับ "เยียวยานักเรียน"

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล

 1. ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สถานศึกษารายงานและยืนยันรายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)
 2. หากนักเรียนมีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้ใช้ เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสประจำตัวนักเรียน ของสถานศึกษาเดิม (สังกัด สพฐ. เท่านั้น) ในการตรวจสอบสิทธิ
 3. กรณีนักเรียนที่ตรวจสอบสิทธิและพบว่ามีสิทธิ และได้ย้ายสถานศึกษาแล้ว ท่านจะได้สิทธิไปที่สถานศึกษาใหม่โดยสถานศึกษาจะรวบรวมและบริหารจัดการให้อีกครั้ง
 4. กรณีที่นักเรียนอายุน้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 20 ปี หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จะยังไม่ได้แสดงชื่อในรอบนี้ให้รอติดตามแนวทางจาก สพฐ. ต่อไป
 5. กรณีพบชื่อ - นามสกุลไม่ถูกต้อง (ขาด เกิน ผิด) ให้แจ้งให้สถานศึกษาที่กำลังศึกษาทราบและเตรียมแก้ไขในการรายงานข้อมูล DMC ต่อไป และท่านก็จะยังได้รับสิทธิเมื่อสามารถแสดงตัวตนต่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้

 

เยียวยานักเรียน, โควิด-19

 

 

 1. เลือกตรวจสอบสิทธิ (4 Server) อันไหนก็ได้
 2. จากนั้นทำการกรอกรายละเอียดให้ครบ กด ตรวจสอบ

 

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล

 • กรณี นักเรียนไทย ใช้เลขประจำตัวประชาชน ส่วนนักเรียนต่างชาติหรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน สามารถตรวจสอบได้โดยใช้รหัส G-Code ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยสามารถขอทราบรหัส G-Code ได้ที่โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

หรือโหลดแอป สช. On mobile เช็กสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนเอกชน

 

เยียวยานักเรียน, โควิด-19

 

เยียวยานักเรียน, โควิด-19

 

เยียวยานักเรียน, โควิด-19

 

 

 1. เลือกตรวจสอบสิทธิ
 2. จากนั้นกรอกรายละเอียดเลขประจำตัวประชาชน และเลขประจำตัวนักเรียนนักศึกษาให้ครบ แล้วกดตรวจสอบข้อมูล

 

เยียวยานักเรียนปวช. ปวส. อาชีวะ

ข่าวที่น่าสนใจ