เศรษฐกิจ

เข้มแรงงานประมงสกัดค้ามนุษย์ ผู้ประกอบการครวญผลกระทบ

เข้มแรงงานประมงสกัดค้ามนุษย์ ผู้ประกอบการครวญผลกระทบ : โดย...มานพ พฤฒิวโรดม

ข่าวทั่วไป
  • เข้มแรงงานประมงสกัดค้ามนุษย์ ผู้ประกอบการครวญผลกระทบ
  • วางหมากให้ชัดก่อนเข้า 'เออีซี'

    ช่วยกันคิด ช่วยกันคุย : วางหมากให้ชัดก่อนเข้า 'เออีซี' : โดย...นณริฏ พิศลยบุตร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
คอลัมน์เด็ด
  • เพราะคน เก่ง ธนาคารกสิกรไทย จึง แกร่ง

    “ทุกความสำเร็จของธนาคารมาจาก “คน” ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นแรงพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ทำให้ธนาคารกสิกรไทยสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง
  • วันที่แรงงานต่างด้าวต้องถูกกฎหมาย

    “เมื่อการบริหารคือการทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยมือผู้อื่น การได้มาซึ่งผู้ร่วมงานที่มีคุณภาพและถูกกฎหมายจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ผู้บริหารไม่ควรมองข้าม”