วันที่ 16 มิถุนายน 2562
#พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวณัณวรีนารีรัตน์