royal coronation
วันที่ 18 กันยายน 2562
ประชาสัมพันธ์

TDGA จัดพิธีปิดหลักสูตรและมอบใบประกาศนียบัตร แก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูง

วันที่ 11 กันยายน 2562 - 15:06 น.
TDGA
Shares :

คลิปที่ 1

TDGA จัดพิธีปิดหลักสูตรและมอบใบประกาศนียบัตร แก่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูง ที่เข้าอบรม  “หลักสูตรรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 และ หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9"  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธาน

 

Shares :

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended