สารคดีชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ ตอนที่ ๑๐ ธ ผู้ทรงเป็นปราชญแห่งดิน

ประชาสัมพันธ์   5 ธ.ค. 2561

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวได้เป็นผลสำเร็จ จนในที่สุดก็สามารถพัฒนาพื้นที่พรุให้เป็นพื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์  ไม่ว่าปัญหา ดินดาน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว พระองค์ทรงทุ่มเทแก้ไขปัญหาด้วยวิธีหลากหลายจนสัมฤทธิ์ผล    ต่อมาองค์กรสภาดินโลกได้กำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันดินโลก 


http://videolink.nationchannel.com/data/5/2018/12/04//7bhjfcf7gbbabhkcekfje.mp4
เปิดอ่าน 3,052