royal coronation
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ประชาสัมพันธ์

Good Society Expo 2018 มหกรรมตอบโจทย์ “ชีวิตดี สุขภาพดี และสังคมดี เริ่มต้นได้ที่เรา”

วันที่ 10 กันยายน 2561 - 10:56 น.
Good Society Expo 2018,สสส
Shares :
เปิดอ่าน 243 ครั้ง

ทุกวันนี้ โอกาสของคนที่อยากเริ่มต้นทำความดีนั้นไม่ยากอย่างที่คิด เมื่อในสังคมไทย เรามีพื้นที่สร้างโอกาสให้ได้ทำความดีผ่านรูปแบบต่างๆ มากมาย

เช่นเดียวกัน หากวันนี้ใครอยากเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพลังทำความดีประตูแห่งโอกาสของคนดีกำลังเปิดรอคุณแล้ว ในงาน "Good Society Expo 2018 : ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา"อีกมหกรรมดีๆ ครั้งใหญ่ ซึ่งกำลังจะจัดขึ้นณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 นี้

สำหรับ  "Good Society Expo 2018 : ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา" จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 อีกหนึ่งโอกาสที่จะทำให้เราได้พบกับช่องทางและกิจกรรมการทำความดีที่หลากหลายและลงมือทำได้จริง

โดยปีนี้ มูลนิธิเพื่อคนไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายมากกว่า 80 องค์กร จะมาร่วมขับเคลื่อนสร้างพลังบวกของสังคมกันต่อเนื่อง โดยในงาน มีการแบ่งพื้นที่นำเสนอเป็น 11 โซนกิจกรรม กระจายตัวกันอยู่ภายในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้2 โซนใหญ่ คือ โซนแสดงผลงานและกิจกรรมในงานทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสังคมเชิงประเด็นส่วนโซนที่ 2 เป็นการรวบรวมกิจกรรมหลากหลาย จากภาคีเครือข่ายแห่งการให้และการแบ่งปันที่จะมาเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและลงมือทำกันในงานนี้

ในโซนแสดงผลงานและกิจกรรมของการทำงานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสังคมเชิงประเด็นของภาคีทั้ง 5 ประเด็นหลัก “การศึกษา คนพิการ ต้านทุจริต สิ่งแวดล้อม สุขภาพ”มีการนำเสนอไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาด

ประเด็นต่อต้านทุจริต โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ที่จะเน้นสร้างประสบการณ์ให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมด้วยการสวมบทบาทตัวละครสมมติที่ผู้ชมจะต้องสวมบทบาทเป็น คนช่างสงสัย.. กับภารกิจตะลุยไขปริศนากลโกงในรูปแบบต่างๆ บนโลกสมมุติที่สร้างสรรค์จาก 7 คดีที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย หรือกิจกรรม  “สโนว์ (ว๊าย) กับคดีเอ๊ะทั้ง 7” เรื่องราวกลโกงในเมืองจำลอง ซึ่งเป็นการใช้เกมเป็นเครื่องมือเพื่อปรับการมองเรื่อง “คอร์รัปชัน” ตามหาคำตอบของกลโกงที่เราคุ้นเคย พร้อมปลุกตัวเองมาเป็นส่วนหนึ่งในการไขความลับในครั้งนี้ และกล้าที่จะเปิดเผยกลโกงคอร์รัปชันในสังคมไทย

ประเด็นการศึกษาจัดกิจกรรมชวนลงมือทำ โดยโครงการร้อยพลังการศึกษา ซึ่งร่วมมือกับแบรนด์สินค้าชั้นนำร่วมผลิตสินค้ารุ่นพิเศษออกจำหน่ายและนำรายได้ (ตามแต่จะตกลง) มาเป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนด้อยโอกาส พร้อมชวนร่วมโหวตสินค้ารุ่นพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำเพื่อนำไปผลิตจริง

ประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิเอ็นไลฟ ที่จะนำเสนอวิกฤตปัญหาขยะพลาสติก และแนวทางการแก้ไขที่ทุกคนทำได้ง่ายๆ ด้วยแคมเปญ “มาร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วยการลดการใช้พลาสติกในมือคุณ” ชวนร่วมกิจกรรม “Yesกระติก Noพลาสติก : ร่วมกันลดขยะพลาสติก” หันมาใช้กระติกน้ำหรือแก้วน้ำส่วนตัว หรือรับส่วนลดพิเศษซื้อกระติกน้ำลาย Limited จากศิลปินรักษ์โลก

ประเด็นผู้พิการ โดยบริษัท กล่องดินสอ จำกัด) นำเสนอนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ เช่น แอพพลิเคชันแท็กซี่เพื่อคนพิการ แอพพลิเคชันพรรณนาเพื่อให้คนตาบอดดูหนังผ่านการฟังเสียง วีลแชร์สั่งได้โดยใช้สายตา  เวิร์คชอปการเงินคนพิการ เวิร์คชอปคลาสทำอาหารแบบคนตาบอด เปิดตัวโครงการวิ่งด้วยกัน ฯลฯ

ประเด็นสุขภาพ โดย สสส. และ15 ภาคีเครือข่าย นำเสนอแผนรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพทั้ง 5 ช่วงวัย (เด็ก วัยรุ่น คุณแม่ วัยทำงาน ผู้สูงอายุ)

งานนี้ ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้นำเสนอ แนวคิดปีนี้ สสส. จัดโซนสุขภาพขึ้นภายใต้แนวคิด Big Family Dayหรือ สุขภาพที่ดีสร้างได้ในทุกช่วงวัยนำเสนอแผนรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพ 5 ช่วงวัย (เด็ก วัยรุ่น คุณแม่ วัยทำงาน ผู้สูงอายุ)  ซึ่งมีกิจกรรมเรียนรู้และหาคำตอบครบสำหรับครอบครัวไทยทุกครอบครัว

ดร.ณัฐพันธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บของประชากรเปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้มีต้นเหตุสำคัญมาจากเชื้อโรค แต่เป็นการคุกคามจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โดยเกี่ยวพันกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต สิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางสังคมต่างๆ  ดังนั้น  สสส. จึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมประสาน จุดประกาย กระตุ้น สานและเสริมพลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วนให้มีขีดความสามารถ และสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

ดังนั้นโซนสุขภาพของ สสส. ในงาน Good Society Expo 2018  ปีนี้  สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย หลังจากพบว่าภาพรวมของครอบครัวไทยในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา  มีลักษณะเป็นครอบครัวที่มีคนหลายช่วงอายุอยู่ร่วมกัน ทั้งวัยเด็กเล็ก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละวัยต่างมีรูปแบบการคิดและการดำเนินชีวิตที่ต่างกัน

“การสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า คนไทยใช้เวลาในครอบครัวดีขึ้น จาก 2 ชม./ วัน (ปี 2552) เป็นเฉลี่ย 3 ชม./ วัน (ปี 2558) ดังนั้นจะทำอย่างไรให้ช่วงเวลาดังกล่าวมีคุณภาพ ในโซนนี้จึงทำหน้าที่พาผู้เข้าร่วมไปทำความรู้จักกับตัวเองและคนในครอบครัวอย่างลึกซึ้ง เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย สามารถลงมือทำและปรับพฤติกรรมได้ด้วยตัวเองเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีในทุกๆ มิติ  อาทิ สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก ไอเดียกิจกรรมเพื่อลูกกับโรงเรียนฉลาดเล่น ร่วมหาคำตอบเรื่องเพศ พักตับเข้าพรรษา ฯลฯ”

สำหรับอีกกิจกรรมสำหรับผู้สนใจเรื่อง “การให้” หรือมีจิตอาสาโดยเฉพาะ ในงานจะเปิดโอกาสที่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ร่วมงาน สามารถลงมือทำความดีแบบหวังผล (ดี) ด้วยตัวเอง ผ่านช่องทางการแบ่งปันต่างๆ ที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันของกลุ่มพลังองค์กรจิตอาสาและ Social Enterprise ชื่อดังที่ทุกคนรู้จักกันดี

ไม่ว่าจะเป็น ปันกัน เทใจ ฟู้ดฟอร์กู๊ด โซเชียลกีฟเวอร์  พี่อิ่มท้องน้องอิ่มด้วย ชวนช้อปบัตรรับประทานอาหารราคาดีจากร้านอาหารใจดี รายได้ทั้งหมดนำไปช่วยเหลือเรื่องโภชนาการให้กับเยาวชนที่ขาดแคลน เทใจดอทคอม มีกิจกรรมเปิดตัวกองทุนสำหรับช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่า และการระดมทุนโครงการเพื่อพัฒนาเด็ก 3 โครงการ  ได้แก่ “breathbank” เครื่องช่วยหายใจเพื่อผู้ป่วยเด็ก โซล่าเซลล์แก่ 9 โรงเรียนบนดอย  และโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลำสนธิ

ขณะที่กิจกรรมโซเชียลกีฟเวอร์ (Socialgiver) ทุกการช้อปคือการช่วย มาพร้อมกันกับหลายแบรนด์ชั้นนำชวนคุณทำเวิร์คชอปอีกด้วย ด้านปันกัน มีการโชว์เคสความร่วมมือขององค์กรธุรกิจพร้อมกับเชิญชวนประชาชนมาเป็นนักปันผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เปลี่ยนถุงกระดาษให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษา สมัครเป็นจิตอาสาปันกัน ฯลฯ เครือข่ายจิตอาสา ชวนร่วมกิจกรรมโครงการยางยืดเปลี่ยนชีวิต การประดิษฐ์เต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมจากกลุ่มทอฝัน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมโซนที่สาม เป็นโซนนิทรรศการกลางที่ให้คุณเลือกสัมผัสประสบการณ์การทำดีด้วยตัวเองอีกด้วย

ไม่ควรพลาดกับ "Good Society Expo 2018 : ทำดีหวังผล เริ่มต้นที่เรา"งานที่จะสร้างทุนมนุษย์คุณภาพในสังคม และสามารถกระตุ้นให้เกิดการเข้ามาช่วยเหลือสังคมในรูปของการเป็นจิตอาสา การบริจาคเงินและสิ่งของ ตลอดจนช่วยยกระดับงานพัฒนาสังคมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อส่วนร่วม และที่สำคัญ นี่เป็นอีกกิจกรรมดีๆ ที่จะจุดประกายให้สังคมไทยเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นสังคมที่ลดความเหลื่อมล้ำ และเท่าเทียมกันได้จริง

 

Shares :
เปิดอ่าน 243 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ