สารคดีชุด ร้อยไทยด้วยดวงใจ  ตอน ๖ งานที่ไม่มีวันหยุด เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน

ประชาสัมพันธ์   9 ก.ย. 2561

ตั้งแต่ ปี ๒๕๒๔ จนถึงปัจจุบัน ตลอด ๓๗  ปี สำนักงาน กปร. มุ่งมั่นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือ สนองพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ ในการแก้ปัญหา ดิน น้ำ ป่าไม้ เกษตรกรรม อาชีพ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม ก่อเกิดทฤษฎีการพัฒนาและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกระจายไปทั่วประเทศ


http://videolink.nationchannel.com/data/5/2018/09/07//d7ah7bche597aa76ia7db.mp4
เปิดอ่าน 217