วท.ตั้ง"หิรัญ รดีศรี-กก.กลาง"หาทางออก"ธีออส-2"

ประชาสัมพันธ์   20 ส.ค. 2561

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.ดร.สุวิทย์เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) พร้อม รศ.ดร.วีระพงษ์​ แพสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(จิสด้า) นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) และนายสุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์ อดีตผู้สังเกตุการณ์โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา(ธีออส - 2) ร่วมกันแถลงการดำเนินการจัดหาโครงการธีออส - 2 ของ จิสด้า โดย ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า โครงการธีออส - 2 ทุกฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์ แต่อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างรวมทั้งข้อกังวลใจจนนำไปสู่การลาออกของคณะผู้สังเกตุการณ์ แต่ยืนยันว่าไม่มีการทุจริตแน่นอน ดังนั้นเพื่อร่วมกันหาทางออกตนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการจัดหาโครงการธีออส - 2 มี ศ.พิเศษ หิรัญ รดีศรี เป็นประธานและมีกรรมการ ประกอบด้วยนายกฤษฏาบุณยสมิต สำนักอัยการสูงสุด น.ส.ชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราช การกระทรวงการคลัง นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นายสุระ พัฒนเกียรติ มหาวิทยาลัยมหิดลและนายบำรุง ตันจิตติวัฒน์ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง กระทรวงการคลัง โดยมีหน้าที่และอำนาจพิจารณารวมทั้งเสนอแนะการดำเนินการจัดหาโครงการธีออส - 2และปฎิบัติงานอื่นใดตามที่ รมว.วท.มอบหมาย ทั้งนี้ให้กรรมการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

รมว.วท.กล่าวต่อว่า การจัดหาธีออส - 2 มี 3 - 4 ประเด็นที่คณะผู้สังเกตุการณ์ไม่สบาย แต่จิสด้า ก็มีหลักฐาน แต่ วท.อยากให้ร่วมกันหาทางออก กรรมการที่ตั้งขึ้นจะมาช่วยคลี่คลายข้อขัดแย้ง เพราะทุกฝ่ายล้วนปรารถนาดีต่อประเทศชาติ ยืนยันว่าธีออส - 2 มีความจำเป็นสำหรับประเทศไทยเพื่อนำพาประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และตนพร้อมทำงานกับทุกฝ่ายเพื่อให้ธีออส - 2 ออกมาดีที่สุด

ด้านนายประมนต์ กล่าวว่า ธีออส - 2 เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ขณะที่ วท.ก็ได้พิสูจน์ว่ามีความจริงใจในการแก้ปัญหาความขัดแย้งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น การตั้งกรรมการกลางที่ตั้งขึ้นมาก็เพื่อทำให้โครงการธีออส - 2 มีความชัดเจนโปร่งใส 

วท.ตั้ง"หิรัญ รดีศรี-กก.กลาง"หาทางออก"ธีออส-2"


เปิดอ่าน 168