ททท. เชิญชวนร่วมท่องเที่ยว “บุญจาริก” ในอีสาน ณ วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์   9 มี.ค. 2560

...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ     จัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนา สถานปฏิบัติธรรม และพระอริยสงฆ์สำคัญอยู่เป็นจำนวนมาก โดยกำหนดจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในลักษณะของ “บุญจาริก” เพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา ตามรอยครูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์ และตามรอยธรรมราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        ในดินแดนอีสาน ซึ่งเคยเสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนวัดต่าง ๆ เช่น วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี และวัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น

 นางสาวสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)กล่าวถึงการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรม “บุญจาริก” ร่วมปฏิบัติธรรมกับ พระวินัยโมลี (คำปอน สุทธิญาโณ) ณ วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 ว่า วัดป่าสาลวัน เป็นวัดที่หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ซึ่งปฏิปทาของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เป็นที่ศรัทธามีผู้เคารพเลื่อมใสเป็นจำนวนมาก  นอกจากนี้ จะได้นำคณะนักท่องเที่ยวเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เช่น สักการะหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ณ วัดบ้านไร่ นำชมวิหารเทพวิทยาคม     ที่ประดับด้วยภาพจิตรกรรมสวยงามและเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้าจากชาวบ้าน  นำคณะเที่ยวชมไร่สุวรรณ  เพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากข้าวโพดและสินค้าอื่น ๆ ของชุมชนในพื้นที่ ก่อนนำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

เชิญชวนร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรม “บุญจาริก” ณ วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา    วันที่ 17-19 มีนาคม 2560 สอบถามข้อมูลที่ ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว ททท. 1672 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ที่คุณแก้ว โทร. 09 4068 8386

 


เปิดอ่าน 43