royal coronation
วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
ไลฟ์สไตล์

"A2 - mMilk" นวัตกรรมน้ำนมทางเลือกใหม่

วันที่ 5 กันยายน 2561 - 14:14 น.
A2 - mMilk,ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์,กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Shares :
เปิดอ่าน 1,215 ครั้ง

...

ผลงานเด่น สอว.-อุทยานวิทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

น.ส.ทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผอ.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์(สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีความร่วมมือ 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชน ร่วมมือดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมผลงานวิจัยให้กับเอกชนสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผ่านกลไลการดำเนินการของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน หรือที่เรียกว่า Collaborative Research ซึ่งดำเนินการร่วมกับบริษัท แมรี่แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมโคสดแท้ 100 % ที่มีคุณภาพสูงประกอบด้วยโปรตีนเบต้าเคซีนชนิดเอทู (A2) ภายใต้ชื่อสินค้า "mMilk" โดยนม A2 นี้จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนดื่มนม โดยนม A2 สามารถดูดซึมได้เร็ว สบายท้อง ที่สำคัญคือปราศจากโปรตีนชนิดที่ก่อให้เกิดการแพ้  ซึ่งจะทำให้คนไทยจะได้รับประทานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโคนมที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง

ด้าน รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า ได้ทำการศึกษาเพื่อค้นหาเครื่องหมายพันธุกรรมของเบต้าเคซีนชนิดเอสอง (A2 β-casein type) ที่เกี่ยวข้องกับน้ำนมสุขภาพ Functional milk ในโคนม ซึ่งได้ร่วมกับบริษัท แมรี่แอน แดรี่ โปรดักส์ จำกัด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการศึกษาเชิงลึกด้านคุณสมบัติ โดยการค้นหาเครื่องหมายพันธุกรรมของ β–Casein ชนิด A2  ซึ่งวิธีการคือการเก็บตัวอย่างเลือดโคนมมาปั่นเหวี่ยงเพื่อให้ได้เม็ดเลือดขาวสำหรับนำไปสกัด Total DNA ผ่านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและใช้เทคนิค RT-PCR ตรวจสอบรูปแบบจีโนไทป์ (Genotype) จากนั้นวิเคราะห์ความถี่จีโนไทป์และยีน ซึ่งผลการวิจัยทำให้เอกชนมีความสามารถในการคัดเลือกแม่โคด้วย Genetic marker ที่ระบุจีโนไทป์ A2 เพื่อสร้างและขยายฝูงโคนมที่ผลิต β–Casein ชนิด A2 เพิ่มขึ้น

ท้ายสุดผลวิจัยนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นมน้ำตาลแลคโตส0 % เป็นนมที่ดื่มได้อย่างสบายท้อง เพราะย่อยง่าย และสามารถดูดซึมคุณค่าสารอาหารธรรมชาติ จากนมโคแท้ 100 % ได้มากกว่านมปกติทั่วไป เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว และผู้ที่แพ้น้ำตาลแลคโตส จึงทำให้ผู้ที่บริโภคน้ำนมดังกล่าวมีสุขภาพดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับผู้สูงวัย กับผู้ที่ห่วงใยในสุขภาพของตนเอง

"mMilk" ชนิดเอทู (A2) ที่เป็นได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น นี้ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ในปี 2561 ที่นอกจากจะสร้างศักยภาพการแข่งขันให้เอกชนเข้มแข็งแล้ว ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมายกระดับการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าน้ำนมดิบ เหมาะที่จะนำมาผลิตนมฟังก์ชันให้กับผู้บริโภคกลุ่มห่วงใยสุขภาพและกลุ่มที่แพ้นมโค เพื่อผลิตให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มคนไทยที่ห่วงใยสุขภาพ (Niche market) และเป็นหนทางในการเพิ่มมูลค่าน้ำนมเพื่อเกษตรกรไทย (Value added) รวมถึงเป็นแนวทางในการรับมือผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

 ผลกระทบต่อชุมชนคือรายได้ที่สูงขึ้นของกลุ่มเกตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ได้แก่ร้อยเอ็ด นครราชสีมา รวมถึงในภาคกลางและใต้ทั้งราชบุรี กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช  รวมกว่า 1,200 ครอบครัว รับซื้อน้ำนมดิบได้วันละ 300 ตันที่ได้ราคาสูงขึ้นและต่อเนื่อง รวมถึงเกิดการจ้างงานชุมชน ทั้งนี้ทางเอกชนยังมีแผนลงทุนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยขยายขนาดพื้นที่โรงงาน จำนวน  60 ไร่ ที่สามารถรับรองโรงงานผลิตขนาด 2,500 ตารางเมตร ซึ่งจะมีคลังสินค้ากว่า 8,000 ตารางเมตร อีกทั้งยังจะส่งเสริมให้มีศูนย์รับน้ำนมดิบจากเกษตรกรเป็นของตัวเองด้วย

ทั้งนี้เอกชนและมหาวิทยาลัย ยังวางแผนเรื่องความยั่งยืนร่วมกัน โดยได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น กับ บริษัท แมรี่ แอนด์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด ในการร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ได้ใช้สถานีทดลองที่มีชื่อว่าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นสถานที่บริการฝึกอบรมนักศึกษาและเกษตรกรสร้างคนในอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำนม นอกจากนี้ได้จัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตและฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมขึ้น และมีการพัฒนาให้เป็นสถานีฝึกอบรมและวิจัยด้านโคนมและการแปรรูปน้ำนมในรูปแบบพึ่งตนเอง โดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ในการผลิตโคนมกับเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการผลิตนมที่เป็นผลิตภัณฑ์นมตัวใหม่ เพื่อสุขภาพ โดยใช้นวัตกรรมจากผลงานวิจัยของ ม.ขอนแก่น และก้าวสู้การเป็นผู้นำด้านการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคคนไทยอย่างแท้จริง

 

 

Shares :
เปิดอ่าน 1,215 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ