นโยบายพลังงานออกแบบได้ THE ENERGiST by EPPO

ไลฟ์สไตล์   16 พ.ค. 2561

ครั้งแรก ! กับเวทีระดับประเทศที่เปิดรับทุกไอเดียจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนที่สนใจ ร่วมออกแบบแนวทางนโยบายพลังงานเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่มิติแห่งความยั่งยืนในอนาคต ประสานพลังเพื่อสานฝัน ขับเคลื่อนรูปแบบนโยบายพลังงานให้เป็นจริงโดยทีมนักวิเคราะห์ และนักวิชาการมากประสบการณ์ที่มาช่วยระดมสมอง กับอีก 4 เวิร์คชอปที่จะกลั่นกรองทุกไอเดียให้เลิศล้ำ ในกิจกรรม THE ENERGiST by EPPO

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) จัดโครงการประกวดนโยบายพลังงาน บนแนวทางการบริหารจัดการพลังงานสำหรับอนาคต ตามทิศทางการใช้พลังงานที่กำลังเป็นกระแสหลักของโลก 7 หัวข้อ ได้แก่ การใช้พลังงานไฟฟ้า/ การผลิตพลังงานแบบกระจายตัว/ การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และข้อมูลจากบิ๊กดาต้า/ การใช้พลังงานที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์/ การผ่อนปรนกฎเกณฑ์ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและการแข่งขันอย่างเป็นธรรม/  การเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน/ นโยบายด้านระบบขนส่งและนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคต

ทั้งนี้  ในกิจกรรม THE ENERGiST by EPPO ผู้เข้าประกวดทุกคน จะได้รับคำปรึกษาในการออกแบบแผนงานด้านนโยบายพลังงานจากผู้เชี่ยวชาญ และนักวิเคราะห์ในแวดวงพลังงานในระดับประเทศที่ตอบรับเป็นวิทยากรและโค้ชสำหรับกิจกรรมนี้กว่า 40 คน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของแนวคิด และการปรับใช้แนวนโยบายสู่สาธารณะในบริบทที่เป็นจริง ก่อนที่จะคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป 4 โปรแกรมที่จะคัดกรอง และปรับเปลี่ยนให้นโยบายที่กลั่นจากแนวคิด สามารถขยับเข้าใกล้ความเป็นนโยบายสาธารณะได้มากขึ้น และท้ายที่สุด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 ทีมสุดท้ายที่ชนะการนำเสนอบนเวที Successful Pitching จะได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่เมืองอัจฉริยะในต่างประเทศและรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

ผู้ที่สนใจ ทั้งระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 20-45 ปีสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมความสนุก เพื่อร่วมออกแบบนโยบายพลังงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “Bottom up Policy”โดยสมัครร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้ทั้งในรูปแบบเดี่ยว หรือสมัครเป็นทีมตั้งแต่ 3-5 คน  ตั้งแต่วันนี้- 14 มิถุนายน 2561 หรือสามารถติดตามรายละเอียด กรอกใบสมัคร ได้ที่ http://theenergistbyeppo.com และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Energist by EPPO หรือโทร 081-532 0808 / 098- 510 2897 Email theenergist.eppo@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.theenergistbyeppo.com/


เปิดอ่าน 191
Recommended ที่เกี่ยวข้อง