“ไดกิ้น” นำทีมผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มไดกิ้นประเทศไทย มอบโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในโครงการ “ปันรักให้น้อง”  

ไลฟ์สไตล์   27 มี.ค. 2561

“ไดกิ้น” นำทีมผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มไดกิ้นประเทศไทย ร่วม 100 ชีวิต มอบโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในโครงการ “ปันรักให้น้อง”  

ด้วยตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ผู้นำนวัตกรรมด้านระบบปรับอากาศไดกิ้น ผนึกกำลังกับบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม “ปันรักให้น้อง” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันสร้างประโยชน์และส่งเสริมการปฏิบัติที่มีจิตสำนึกต่อสังคม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก  มร.จุนอิชิ  โอโมริ  ประธาน บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และมร. ฮิโตชิ ทานากะ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด พร้อมผู้บริหารและพนักงานกลุ่มไดกิ้นประเทศไทย ร่วม 100 ชีวิต เดินทางลงพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ไป ณ  โรงเรียนบ้านหนองพลวง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

มร. ฮิโตชิ ทานากะ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กล่าว่า “ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ไดกิ้นเป็นผู้นำระดับโลกในระบบเครื่องปรับอากาศที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างดี และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักว่าไดกิ้นให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เราจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนได้มีโอกาสทางการศึกษา และมีสภาพแวดล้อมในการศึกษาที่ดีขึ้น  เพราะเราเชื่อว่าการสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ ควบคู่กับการพัฒนาด้านสื่อการเรียนการสอน จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป ซึ่งสิ่งที่ไดกิ้นเข้าไปช่วยเหลือและฟื้นฟูครั้งนี้ได้แก่  ซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำ ห้องสมุด และห้องเรียนชั้นอนุบาล โดยทาสีทั้งภายในและภายนอกอาคาร ซ่อมผนัง หลังคา ฝ้าเพดาน ตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม ติดเครื่องปรับอากาศในอาคารเรียน ตลอดจนมอบสิ่งของต่างๆ อาทิ โต๊ะเรียน ชั้นวางของและหนังสือ กระดานไวท์บอร์ดใหม่ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องเรียนหนังสือและสื่อ การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เป็นต้น” 

ทั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองพลอง มีคุณครูทั้งหมด 9 คน ดูแลนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวน 109 คน  ซึ่งการเดินทางมามอบความช่วยเหลือของไดกิ้นในครั้งนี้ ทำให้ครูและนักเรียนทุกคน รวมถึงชาวบ้านในชุมชนต่างปลาบปลื้ม เมื่อได้เห็นโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์กลางของตำบลที่ก่อสร้างมากว่า 40 ปีจนมีสภาพชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาได้กลับมามีสภาพสวยงามน่าอยู่อีกครั้ง รวมถึงยังได้สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและพนักงานไดกิ้น ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาแก่เด็กๆ ที่ขาดแคลน เนื่องจากคณะทำงาน

ได้มีการสำรวจลงพื้นที่ตั้งแต่กลางปี 2560 และติดตามการทำงานจนวันนี้ทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และทางบริษัท มุ่งหวังจะจัดกิจกรรม “ปันรักให้น้อง” ซ่อมแซมโรงเรียนเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็นการให้ที่ไดกิ้นมอบแก่สังคมอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง


เปิดอ่าน 31
Recommended ที่เกี่ยวข้อง