royal coronation
วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
เศรษฐกิจ

เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย กับ Thailand Industry Expo 2018

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 - 10:40 น.
Thailand Industry Expo 2018
Shares :
เปิดอ่าน 448 ครั้ง

ภาพใหญ่ของการขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศชาติ กำลังเกิดขึ้นและสัมผัสได้จริงในการจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ภายใต้แนวคิด Change to Shift เปลี่ยนเพื่อปรับ ยกระดับอุตสาหกรรมไทย 

มาร่วมกันปรับ มาร่วมกันเปลี่ยน.. SMEs ไทย ดำรงอยู่ได้ เติบโต และแข็งแกร่งไปด้วยกัน ในวันที่ 2-5 สิงหาคม 2561 นี้ ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 2-3 เมืองทองธานี

 

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

“ti EXPO 2018 เป็นงานที่สร้างความตระหนัก ชี้ช่อง สนับสนุนส่งเสริม เสริมแกร่ง ให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย”

การปรับตัวที่ก้าวไปกับโลกยุคใหม่ ซึ่งก็คือโลกอุตสาหกรรม 4.0 เป็นโจทย์ใหญ่ที่เราต้องมาช่วยกันทำ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ จันทร์โอชา ก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ โดยท่านเป็นผู้แจกหนังสือเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 ให้แก่คณะรัฐมนตรีทุกคนด้วยตัวเอง 

ซึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวในการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีสามด้านหลัก  ด้านที่หนึ่ง คือเรื่องเทคโนโลยี อันนี้เป็นสิ่งจำเป็น เพราะยุค 4.0 เป็นยุคเทคโนโลยีทั้งหมด อาทิ เทคโนโลยีดิจิตัล ที่กำลังมีบทบาทเข้ามาขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมหลายอย่าง ดังนั้นสิ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะให้การส่งเสริมคือการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง แต่ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเองก็ต้องเปิดใจและเข้าใจ จึงจะสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ด้านที่สอง เป็นเรื่องของการปรับตัวของผู้ประกอบการเอง ที่จำเป็นต้องมีทักษะ องค์ความรู้ใหม่ๆ ยกตัวอย่าง การออกแบบผลิตภัณฑ์ ว่าทำอย่างไรให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานและตรงใจผู้บริโภค หรือการจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยก็ต้องมีทักษะในเรื่องนี้ และด้านที่สาม คือการได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินทุนโดยรัฐบาลพยายามเข้าถึงท่านในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย เพราะเรามองว่าแต่ละพื้นที่มีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกัน อาทิ ภาคเหนือมีจุดแข็งด้านการเกษตร กรุงเทพฯ เป็นผู้นำด้านการผลิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลิตอาหารหลายอย่าง ซึ่งสิ่งแรกที่เราพยายามเข้าถึงท่านทุกพื้นที่คือเรื่องการสนับสนุนเงินทุน  

ซึ่งหากพิจารณาจากสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยต้องส่งเสริมทั้งสาม ก็จะเห็นได้ว่าครั้งนี้รัฐบาลออกมาตรการครบวงจร ทั้งเงินทุน องค์ความรู้ และเทคโนโลยี 

ดังนั้นในการจัดงาน Thailand Industry Expo 2018 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักๆ 3 ประการ ได้แก่เราต้องการแสดงให้เห็นภาพการปรับตัวของอุตสาหกรรมไทยที่ปรับเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แล้ว ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มฐานการเกษตรที่ต่อไปจะพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรม และกลุ่มบริการที่นับวันจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เราจะแสดงให้เห็นว่า นับวันเราจะยิ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มาช่วยท่านอย่างไร ที่เป็นของจริงทั้งหมด

ยกตัวอย่างเช่น การจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industrial Transformation Center (ITC) ที่กระทรวงมีนโยบายจัดตั้งกระจายทั่วประเทศไทย โดยในงานเราได้ยกเครื่องไม้เครื่องมือจากแต่ละศูนย์ในทุกภูมิภาคมาจำลองให้ดู และท่านสามารถสัมผัส เข้าร่วมอบรมแต่ละหลักสูตรที่เราจัดขึ้นได้จริงภายในงาน

สำหรับวัตถุประสงค์ที่สอง เราต้องการให้ผู้ประกอบกรเข้าถึงความช่วยเหลือ และคำแนะนำ ซึ่งนอกจากเรามีทั้งที่ปรึกษาของเราเอง ในงานนี้เรายังมีพันธมิตรภาคเอกชนที่เป็นบิ๊กบราเธอร์ หรือผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เข้ามาให้คำแนะนำ โดยเราจัดให้เขามาพบกัน มาแมชชิ่ง มาเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการรายเล็ก ซึ่งโลกวันนี้ ถือเป็นโลกของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากกลุ่มคนรายย่อย จากสตาร์ทอัพเหล่านี้ ดังนั้นการเชื่อมโยงดังกล่าว กลุ่มรายใหญ่เองก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วย 

วัตถุประสงค์ที่สาม คือการเข้าถึงเรื่องการเงินทุน เรามี SMEs Bank เรามี สสว. รวมถึงธนาคารพาณิชย์ มาช่วยกัน โดยในงานเรามีแพ็คเกจพิเศษที่จัดเฉพาะแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีเพียงคนหรือสองคน เราก็มีสินเชื่อพิเศษให้ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีเรื่องต้องทุนยกเครื่อง ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่ม Productivity ลดต้นทุน เราก็มีสินเชื่อ Transformation

เราถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs หรือ Start up ที่เป็นกลุ่มคนตัวเล็กจะได้ปรับตัว เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0  ซึ่งไม่ใช่เฉพาะภาคการผลิต แต่ยังมีภาคการบริการ และภาคการเกษตร ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็มีความร่วมมือกับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในการออกมาตรการเป็นชุด และครบวงจร

ดังนั้นเป้าหมายสำคัญของการจัดงานครั้งนี้คือเราต้องการให้ ti EXPO 2018 เป็นงานที่สร้างความตระหนัก ชี้ช่อง สนับสนุนส่งเสริม เสริมแกร่ง ให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

เพราะวันนี้เทคโนโลยีใหม่กำลังจะมา เรามองว่าควรจะมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต ดังนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการควรมี คือทักษะความรู้ในเรื่องนี้ หรือแม้แต่เรื่องการตลาดใหม่ๆ ที่วันนี้ทุกอย่างเข้าสู่ระบบออนไลน์หมดแล้ว เหล่านี้คือโจทย์หรือเป้าหมายที่เรามองว่าจะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ได้อย่างไรบ้าง ซึ่งทั้งหมดนี้คือภาพใหญ่ของการขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทย ให้เตรียมความพร้อมสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะเห็นว่าเรามีมาตรการหลายอย่างที่กำลังให้ความช่วยเหลือ

 

ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

“ผมจึงอยากย้ำว่างานนี้ผู้ประกอบการต้องมาดูด้วยตัวเอง”

​ปีนี้เป็นปีที่ 5 ซึ่งการจัดงานก็มีความน่าสนใจตามยุคสมัย ซึ่งเรื่องราวในงานจะมีหลักๆ 5 เรื่องโดยทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ รวมถึงภาคเกษตรอุตสาหกรรม ในการที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง

​แต่นอกจากมีแรงบันดาลใจแล้วต้องรู้ด้วยว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง  เท่านั้นไม่พอต้องมี ฮาว ทู นั่นคือต้องทำอย่างไร ในงานจะมีการแสดงกระบวนการต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการปรับตัวได้ เพราะฉะนั้น งานนี้ผู้ประกอบการ SMEs จะพลาดไม่ได้ เพราะพอพูดถึง Industry 4.0 บางคนอาจนึกว่าเป็นเรื่องของ Robotic Automation AIหรือเซนเซอร์ แต่เรานึกภาพแค่ตรงปลาย แต่อาจไม่ทราบว่ากระบวนการที่แท้จริงเป็นอย่างไร เราก็เอาของจริงมาให้ดูในงานนี้เลย เพราะท่านรัฐมนตรีย้ำหนักแน่นว่าไม่เอาแห้ง เรายกกระบวนการของจริงมาให้คนได้ดูในงาน รวมถึงเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำทั้งระดับประเทศและระดับโลก

และนอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ว่าจะมีใครที่มาช่วยให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางได้บ้าง ผมจึงอยากย้ำว่างานนี้ผู้ประกอบการต้องมาดูด้วยตัวเอง”

 

สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

“งานนี้ภาคเอกชนขาดไม่ได้”

​ผมขอย้ำว่างานนี้ภาคเอกชนขาดไม่ได้ เพราะอย่างที่ทราบว่าปัจจุบันอุตสาหกรรมในยุคเดิมกำลังโดนเทคโนโลยี  Disruptive ไปเยอะมาก ดังนั้นความสำคัญของผู้ประกอบการในขณะนี้ จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องรู้ว่ากระบวนการเกิดขึ้นอย่างไรบ้าง

​ซึ่งวันนี้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่มีการปรับตัวไปแล้วเยอะมาก แต่ที่เหลือคือผู้ประกอบการรายเล็กๆ ที่ยังปรับไม่ทัน ดังนั้นงานนี้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยจึงต้องเดินมาดู Big Brother ว่าพวกเขาปรับตัวกันอย่างไร หรือหากเราคิดจะปรับตัวจะต้องทำอย่างไร ต้องมาดู ที่สำคัญทุกท่านจะได้เห็นความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยในวันนี้ผ่านภาพความสำเร็จของ Big Brother ที่จัดแสดงในงานนี้

Shares :
เปิดอ่าน 448 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ