กสอ.จัดงาน“DIP Content Day”เร่งพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ โชว์ผลงานผู้ผ่านเข้ารอบ“Thailand Format and Photo Challenge”

เศรษฐกิจ   19 มิ.ย. 2561

กรุงเทพฯ 11 มิถุนายน 2561- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) โดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดโครงการ “Thailand Format and Photo Challenge 2018” เน้นเปิดตลาดความคิด ผลิต Content และภาพถ่ายจากไอเดียคุณแบบ 360 องศา ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อต่อยอดพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์สาขาถ่ายภาพเพื่อการพาณิชย์และสาขาผลิตรูปแบบรายการโทรทัศน์ เปิดกว้างให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจการถ่ายภาพเพื่อการพาณิชย์และการผลิตรูปแบบรายการโทรทัศน์ได้ฝึกฝนทักษะ และถ่ายทอดแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพตนเอง เตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำธุรกิจสร้างสรรค์และสามารถที่นำแนวคิดไปขยายผลและต่อยอดธุรกิจในเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต

นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นบทบาทใหม่ของอุตสาหกรรมไทยที่ขับเคลื่อนมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และทรัพย์สินทางปัญญาเป็นต้นทุนสำคัญ ซึ่งอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงไทยนับรวมถึงการผลิตรายการโทรทัศน์และการถ่ายภาพเป็นหนึ่งดาวเด่นของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 9 โดยคาดว่าจะมีมูลค่าการตลาดในปี 2561 ไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านบาท (ที่มา : ข้อมูลจากสำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาคสำนักงานเศรษบกิจอุตสาหกรรม)ขณะที่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมนี้ยังคงต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อนำความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการคิด ผลิต เพื่อให้เกิดเนื้อหาที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศและทันกับยุคดิจิทัล

“บทบาทของ กสอ.นอกจากส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นรายสาขาแล้ว ก็ยังมีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงเช่นกัน ซึ่งงาน DIPContentDayภายใต้โครงการพัฒนาผู้นำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สาขาถ่ายภาพเพื่อการพาณิชย์และผลิตรูปแบบรายการโทรทัศน์ถือเป็นกิจกรรมนำร่องกิจกรรมหนึ่งของ กสอ.ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาฝึกฝนทักษะ นำเสนอแนวคิดถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานที่สร้างสรรค์เตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสาขาต่างๆในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยสู่ความสำเร็จและได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากถึง 400 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์ เพื่อค้นหาแนวคิดสร้างสรรค์การถ่ายภาพ ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 270 คน เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบยืนยันแนวคิดผลงานให้ตรงกับคววามต้องการ ของลูกค้าหรือตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ โดยมีการคัดเลือกผลงานรอบสุดท้ายเพื่อนำมาจัดแสดงในงาน“DIP CONTENT DAY”จำนวน 80 ผลงาน ภายใต้แนวคิด “เปิดตลาดความคิด ผลิตเนื้อหาและภาพถ่ายจากไอเดียคุณแบบ360 องศา” ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยในวันนี้ (11 มิ.ย.61)ได้นำผลงานมาจัดแสดง50 ผลงาน จาการสร้างสรรค์ประเภทรูปแบบรายการโทรทัศน์ และ 30 ผลงาน จากการสร้างสรรค์สาขาการถ่ายภาพเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาผลงานนั้นสู่สายตาคนทั่วไป” นางวันเพ็ญ กล่าว

ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมในงาน“DIP Content Day”ก็คือการเดินทางมาบรรยายพิเศษในประเทศไทยครั้งแรกของ มิสเวอร์จิเนีย เมาส์เลอร์ ผู้ก่อตั้ง The WIT บริษัทชั้นนำผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ฟอร์มแม็ทรายการโทรทัศน์ระดับโลก และวิทยากรผู้มีชื่อเสียงของโลกในการวิเคราะห์ทิศทางของธุรกิจโทรทัศน์ในอนาคต ในหัวข้อ “Television Format Global Trend 2018” ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมชที่เป็นประโยชน์ต่อนักสร้างสรรค์ในเมืองไทยอย่างแน่นอน


เปิดอ่าน 149