royal coronation
วันที่ 20 กรกฎาคม 2562
เศรษฐกิจ

คลังเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย จ.นครสวรรค์

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 - 00:00 น.
กระทรวงการคลัง,ผู้มีรายได้น้อย,คุณภาพชีวิต
Shares :
เปิดอ่าน 391 ครั้ง

นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลังด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ณ ชุมชนบ้านเขาหินกลิ้ง อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่สามารถเชื่อมโยงการดำเนินงานของชุมชนร่วมกับนโยบายของกระทรวงการคลัง

ชุมชนบ้านเขาหินกลิ้งเป็นชุมชนที่รวมกลุ่มกันในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนเพื่อการผลิต มีการมุ่งเน้นส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมถึงให้โอกาสการมีงานทำแก่สมาชิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยทั้งภายในชุมชนตนเองและชุมชนใกล้เคียง และจากจุดแข็งของชุมชนที่ทำให้สมาชิกมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรู้จักทำบัญชีครัวเรือน ก่อให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ ทำให้สมาชิกมีปัญหาหนี้นอกระบบค่อนข้างน้อยและสามารถชำระหนี้นอกระบบได้ด้วยตนเอง

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้พูดคุยถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาล ซึ่งได้มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชาชนในชุมชน ผ่าน 3 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย 2.การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และ 3.การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมทั้งขอบคุณชุมชนที่พัฒนาจนเกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง และขอให้ร่วมกันขยายต้นแบบไปในชุมชนละแวกใกล้เคียง ซึ่งมั่นใจว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยรัฐบาลสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สอาดโฉม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง นางสาวบัณฑรโฉม แก้วสะอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงการคลังของธนาคารออมสิน จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.กิจกรรมตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  โดยธนาคารออมสินได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดทำหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเห็ดครบวงจร” ซึ่งมีผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมอบรม ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะได้รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัย และสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบในการยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินได้

และ 2.กิจกรรมตรวจเยี่ยมสถาบันการเงินชุมชนหลวงปู่ท้าวพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งเป็นตัวอย่างชุมชนที่เคยมีปัญหานายทุนเงินกู้นอกระบบเข้าไปในพื้นที่ แต่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ธนาคารออมสินได้เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำและสนับสนุนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ ทำให้กลุ่มสามารถช่วยเหลือปล่อยสินเชื่อเพื่อปิดหนี้นอกระบบให้แก่สมาชิกได้ 20 ราย

ทั้งนี้ นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มอบหมายให้ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน เร่งสร้างชุมชนทั่วประเทศให้มีความเข้มแข็งในด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนาอาชีพเสริม ผ่านการสนับสนุนความรู้และผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายเพื่ออาศัยกลไกชุมชนมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือหน่วยงานกระทรวงการคลังในทุกพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

Shares :
เปิดอ่าน 391 ครั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกัน ไลน์@komchadluek ที่นี่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ