เจ้าหน้าที่กำลังยก “จ่าเฉย” โดยกองบังคับการตำรวจจราจร ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม แถลงข่าวเปิดตัว จ่าเฉย อัจฉริยะตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยอัตโนมัต ทั้งระบบการตรวจสอบ ถ่ายภาพจากหลายกล้อง และประมวลผลก่อนออกใบสั่ง เตรียมนำร่องที่แยกโบสถ์แม่พระ โดยระบบตรวจจับจะเลือกเฉพาะรถจักรยานยนต์ในวีดีโอเท่านั้น หลังจากนั้นระบบจะตรวจสอบต่อไปว่าผู้ขับขี่ได้สวมหมวกนิรภัยถูกต้องหรือไม่ และสามารถแยกออกระหว่างใส่หมวกแก๊ปหรือผ้าโพกหัว เพื่อเตรียมการออกใบสั่งแก่ผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย
ภาพ กุลพันธ์ ศิริพิมพ์อัมพร

เปิดอ่าน 1,637