พิพิธภัณฑ์พระราชพุทธิรังษี (หลวงพ่อตำนานพิไชย) จ.ปัตตานี

ZogZag77 > Highlight  :  1 ก.ย. 2560

วัดมุจลินทวาปีวิหาร สร้างขึ้นราวพ.ศ. 2388 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาประทับ และทรงโปรดให้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่าด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และประชาชนสมทบ และได้พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ จ.ป.ร. ที่หน้าจั่วพระอุโบสถ ภายในมีพระพุทธปฏิมาเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน อายุประมาณ 800 ปี สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จตรวจราชการหัวเมืองภาคใต้ได้รับสั่งให้พระยาเพชรภิบาลนฤเบศร เจ้าเมืองหนองจิกไปรับที่กรุงเทพฯ โดยทางเรือเมื่อ พ.ศ. 2448 พิพิธภัณฑ์พระราชพุทธิรังษี(หลวงพ่อดำ นนฺทิโย) เป็นศาลา 2 ชั้น ทรงไทยก่ออิฐถือปูน สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2537 ภายในประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อดำ อดีตเจ้าอาวาส ขนาดเท่าองค์จริง โดยคณะศิษยานุศิษย์ได้ว่าจ้างพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม ให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2535 ในราคา 300,000 บาท นอกจากนี้ยังจัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุต่างๆ ให้ชมด้วย

สภานที่ : วัดมุจลินทวาปีวิหาร เลขที่ 10 หมู่ 1 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170

เบอร์โทร : 073-437-502

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Mapเปิดอ่าน