โครงการไม้ดอกเมืองหนาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยะลา

ZogZag77 > ททท  :  2 มิ.ย. 2560

ศูนย์รวมพันธุ์ไม้เมืองหนาวประจำภาคใต้ ที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา
หากมีข้อสงสัยว่าภาคใต้ของไทย จะปลูกไม้เมืองหนาวได้อย่างไร ให้ลองแวะมาเที่ยวที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลาแล้วจะได้พบกับคำตอบนั้น ที่โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปิยะมิตร ตำบลตะเนาะ แมเราะ อำเภอเบตง ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเหมือนแอ่งกระทะ โอบล้อมด้วยภูเขาเคล้าสายหมอก ซึ่งทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
โครงการไม้ดอกเมืองหนาวแห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดยะลา และศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาโครงการนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาและพัฒนาการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์อาทิ เบญจมาศ เยอบีร่า หน้าวัว และไฮเดรนเยีย เป็นต้น เพื่อเป็นต้นแบบให้ชาวบ้าน และเกษตรกรในพื้นที่นำไปประยุกต์ใช้ และสร้างเสริมอาชีพเลี้ยงดูตนเองได้อย่างยั่งยืน
นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ โครงการไม้ดอกเมืองหนาวฯ ยังกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชื่นชมดอกไม้เมืองหนาว ที่เบ่งบานชูช่อกันอย่างสวยงาม
ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ยะลา
วันแรก
ช่วงเช้า
• เดินทางไปยังตำบลตะเนาะแมเราะ โครงการดอกไม้เมืองหนาว ชมแปลงดอกไม้นานาพันธุ์
ช่วงบ่าย
• นั่งแช่น้ำพุร้อน เพื่อผ่อนคลาย
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• สัมผัสไอหมอกยามเช้าท่ามกลางสวนสวย
ช่วงบ่าย
• เที่ยวชมอุโมงค์ปิยะมิตร และน้ำตกอินทสร

Must Know
- มีบริการห้องพักภายในโครงการ
- แวะชิมอาหารปักษ์ใต้ ที่ร้านอาหารภายในโครงการฯ ที่เสิร์ฟเมนูเด็ดอย่าง ไก่เบตง และอื่นๆ อีกมากมาย
ที่เที่ยวห้ามพลาด
สวนไม้ดอกเมือหนาว ชมไม้ดอกเมืองหนาวอย่างใกล้ชิดเสมือนอยู่ภาคเหนือ
อุโมงค์ปิยะมิตร หรืออุโมงค์เบตง (สถานที่ทองเที่ยวใกล้เคียง) ที่ตั้งอยู่ถัดไปจากสวนไม้ดอกเมืองหนาว
บ่อน้ำพุร้อน ชมน้พพุร้อนบ่อใหญ่ที่สามารถต้มไข่ให้ได้สุกในเวลาเพียง 7 นาที และผ่อนคลายกับการแช่น้ำน้ำพุร้อนบ่อเล็ก ที่ลดองศาเดือดลงมาเล็กน้อย
กิจกรรมห้ามพลาด
• ตื่นเช้าสัมผัสไอหมอกท่ามกลางสวนสวย

สภานที่ : บ้านปิยะมิตร ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 95110

เบอร์โทร : 0-7336-0856

เวลาทำการ : 08:00 - 16:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Mapเปิดอ่าน