ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส

ZogZag77 > ททท  :  2 มิ.ย. 2560

ศูนย์พัฒนาพื้นที่ดินพรุโครงการแกล้งดินอันเป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว
ด้วยเหตุที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย มีลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ จึงมีน้ำขับตลอดทั้งปี หรือที่เรียกว่า ดินพรุ ซึ่งเป็นดินคุณภาพต่ำ ไม่เหมาะแกการปลูกพืชทำการเกษตร เนื่องจากนดินมีกรดกำมะถันทำให้ดินเปรี้ยว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปอย่างยั่งยืน ไม่ให้ที่ดินเปล่าประโยชน์ ทำการศึกษาวิจัยทดลอง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ดินพรุให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงเป็นทั้งตัวอย่างและต้นแบบสำหรับเกษตรกร และผู้สนใจที่สามารถแวะเวียนมาศึกษา เพื่อปรับใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป
ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.นราธิวาส
วันแรก
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมวัดเขากง พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
• อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาว แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางธรรมชาติ มีหาดทรายขาว สลับกับโขดหินสวยงาม
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• ชมวิถีชีวิตชาวเลริมฝั่งแม่น้ำบางนราที่หาดนราทัศน์ ที่ใช้เรือกอและสีสันจัดจ้านเป็นพาหนะ
• ท่องเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ศึกษาพิกุลทองฯ ที่ช่วยให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
• ซื้อของฝากขึ้นชื่อ ข้าวเกรียบปลา(กรือโป๊ะ)

Must Know
- ต้องติดต่อ พร้อมทำหนังสือขอเข้าเยี่ยมชมงาน ถึงผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯและส่งหนังสือล่วงหน้ามาที่ โทรสาร 0-7363-1034
- ภายในศูนย์ฯ มีห้องจัดประชุมและสัมมนาและที่พักให้บริการ(แจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน)
- อาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เปิดให้บริการเฉพาะในเวลาราชการ
ที่เที่ยวห้ามพลาด
สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ม่วงเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ชมดอกไม้สวยนานาชนิด
สวน 72 พรรษา ชมพันธุ์ไม้หายากและพืชสมุนไพรนานาชนิด
โรงงานหัตถกรรมแปรรูปไม้เสม็ดขาว ชมงานหัตถกรรมการแปรรูปไม้เสม็ดขาวอย่างใกล้ชิด
กิจกรรมห้ามพลาด
• ชมงานพัฒนาที่ดิน โครงการแกล้งดิน อันเป็นต้นแบบการแก้ใขปัญหาดินเปรี้ยวเพื่อปลูกพืช
• เรียนรู้การทำเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• ศึกษาวิธีการปลูกพืชผักแซมร่วมกับยางพาราตลอดจนการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวและการเลี้ยงปลาในบ่อดินเปรี้ยว

สภานที่ : 95 ม. 6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96120

เบอร์โทร : 0-7363-1038

เวลาทำการ : 08:00 - 16:30

เว็บไซต์ : www.pikunthong.com

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Mapเปิดอ่าน