ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร(ป่าพรุโต๊ะแดง) จ.นราธิวาส

ZogZag77 > ททท  :  1 มิ.ย. 2560

พรุโต๊ป่าเดียว น้ำเดียว ในแดนดิน
ป่าพรุโต๊ะแดง หรือป่าพรุสิรินธร ป่าพรุผืนสุดท้ายของเมืองไทย เป็นป่าไม้ผลัดใบที่ก่อเกิดในพื้นที่แอ่งน้ำจืดที่ขังติดต่อกันนานนับหมื่นปี ระบบนิเวศของป่าพรุนั้นน่าอัศจรรย์ที่สุด เพราะต้นไม้แต่ละต้น เติบโตขึ้นจากดินอินทรีย์ ที่เกิดจากซากพืชทับถมนานหลายพันปี ทุกชีวิตในป่ามีการพึ่งพาอาศัยัน ทั้งไม้ยืนต้นแต่ละต้นที่แผ่รากไปเกาะเพื่อพักพิงกันสัตว์ป่าต่างๆ นกนานาชนิดและปลาหลากหลายสายพันธุ์
ป่าพรุสิริธร มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นป่าพรุที่สมบูรณ์และมีพื้นที่มากที่สุดในเมืองไทย กว้างประมาณ 8 กม. ยาวประมาณ 28 กม. ครอบคลุมอำเภอตากใบ สุไหงปาดี สุไหงโก-ลก เจาะไอร้องและอำเภอเมืองนราธิวาส มีพื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่ แต่พื้นที่ที่สมบูรณ์นั้นมีเพียง 50,000 ไร่ มีสัตว์ป่าทั้งขนาดกลางอย่าง ค่าง ชะมด หมูป่า ไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น หมีขอ เสือดำ ฯลฯ หลายสายพันธุ์มีความเสี่ยงจะสูญพันธ์ ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่า
พรุสิริธร จึงก้าวเข้ามาอนุรักษ์ ทำการศึกษาสำรวจและวิจัย เพื่อให้ป่าแห่งนี้ได้อยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกนานแสนนาน
ภายในศูนย์ฯ ได้จัดให้มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นสะพานไม้ลัดเลาะเข้าไปในป่าพรุ ท่ามกลางธรรมชาติเขียวชอุ่มระยาะทาง 1,200 เมตร ระหว่างทางจะได้พบกับ ชีวิตของสัตว์ป่า ทั้ง บนท้องฟ้า บนบกและในน้ำ ที่นี่จึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ที่คนรักธรรมชาติไม่ควรพลาด
ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.นราธิวาส
วันแรก
ช่วงบ่าย
• ป่าพรุโต๊ะแดง หรือป่าพรุสิรินธร ป่าพรุที่มีพื้นที่มากที่สุดของไทย มีเส้นทางเดินศึกษาผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์
• เดินทางไปสักการะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ อันเป็นที่เคารพของชาวสุไหงโก-ลกและชาวจีนมาเลเซีย
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• เที่ยวชมผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ทางตอนใต้สุดของเมืองไทย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลาซึ่งเป็นแหล่งที่พบนกเงือกถึง 9 ใน 12 ชนิดที่พบในเมืองไทย

Must Know
- ระวังยุงดำชุกชุมในช่วงพลบค่ำ ควรมียากันยุงติดไปด้วยยามเดินชมป่า
- ห้ามสูบบุรี่หรือก่อไฟในบริเวณป่าเด็ดขาด
- สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ โดยไม่เสียค่าบริการ
ที่เที่ยวห้ามพลาด
อาคารศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าพรุ
สะพานไม้เดินป่า มีความยาวกว่า 1,200 เมตร และมีป้ายบอกชื่อต้นไม้ตลอดเส้นทาง
กิจกรรมห้ามพลาด
• ส่องกล้องดูนกบนหอคอย เฝ้ามองนกสวยงามหายาก ทั้งนกตะกรุม นกกางเขนดงหางแดง นกฟินฟุทเป็นต้น ถ้าโชคดีอาจจะได้เจอกับนกจับแมลงสีฟ้ามาเลเซีย ซึ่งพบเจอที่ป่าพรุโต๊ะแดงแห่งนี้เท่านั้น

สภานที่ : 95 ม. 6 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96120

เบอร์โทร : 0-7361-2126

เวลาทำการ : 08:00 - 16:00

เว็บไซต์ : www.pikunthong.com

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Mapเปิดอ่าน