โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร

ZogZag77 > ททท  :  1 มิ.ย. 2560

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อช่วยในการขุดคลองหัววัง-พนังตักให้เสร็จภายใน 1 เดือน ทันต่อพายุไต้ฝุ่นลินดาที่กำลังเข้าฝั่ง ชาวชุมพรจึงรอดพ้นจากอุทกภัยในครั้งนั้น มาจนถึงทุกวันนี้
หลายคนเรียกพื้นที่ธรรมชาติกว้างใหญ่แห่งชุมพรนี้ว่า “แก้มลิงหนองใหญ่” ที่มาของชื่อนี้ ก็คือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โปรดให้สร้างเส้นทางเดินน้ำ เพื่อพักน้ำไว้ในแก้มลิง ไม่ให้เกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างที่ชุมพรเคยประสบมาโดยตลอด หลังจากนั้นชาวชุมพรก็ร่วมแรงร่วมใจกันสานต่อพระราชดำริ เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสร้างศูนย์ความรู้โครงการหนองใหญ่ขึ้นเพื่อนเป็นแนวทางการใช้ชีวิตเรียบง่าย ให้กับชาวบ้านและบุคคลที่สนใจ
พื้นที่ในโครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือส่วนของป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหมู่นกต่างๆ หลากหลายพันธุ์ ส่วนของการทำเกษตร ซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบอาชีพจริง มักมีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษามาฟังบรรยายงานอยู่เสมอ และสุดท้ายคือ ส่วนของเกาะเลข 9 คือ อาคารของหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ ในส่วนนี้นับเป็นไฮไลต์ของการท่องเที่ยว เพราะมีการจัดโฮมสเตย์ที่พักได้จริงอยู่ที่นี่ด้วย
นอกเหนือจากสารพันแปลงนาทดลอง ที่พร้อมเสมอในการให้ความรู้กับบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น แปลงสมุนไพรพืชผักต่างๆ นาข้าว การทำไบโอดีเซล ยังมีการสอนเลี้ยง กบ หมู ไก่ ปลา ให้ชาวบ้านได้มีเทคนิคในการทำมาหากินเพิ่มขึ้น ส่วนนักท่องเที่ยวก็ได้เก็บเกี่ยวเกร็ดความรู้ต่างๆ กลับบ้าน
ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ชุมพร
วันแรก
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมโครงการตามพระราชดำริพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ เป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำ บรรเทาอุทกภัย ทำการเกษตร และกิจกรรมท่องเที่ยวหลายอย่าง
• เดินทางไปหาดทรายรี ที่ตั้งของอนุสรณ์สถานของกรมหลวงชุมพรฯ
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• เยี่ยมชมโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ อ.หลังสวน
• ท่องเที่ยวแหล่งเกษตรของชุมชนที่สวนนายดำ
ช่วงบ่าย
• เยี่ยมชมพระบรมธาตุสวี
• อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร เดินชมป่าชายเลนศึกษาธรรมชาติอุทยานแห่งชาติทางทะเล(เขาเจ้าเมือง) ขึ้นจุดชมวิวเขาโพงพาง

Must Know
- ที่โครงการฯ มีเมล็ดพันธุ์ไม้คุณภาพดี ราคาไม่แพงจำหน่าย
- ที่นี่มีเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติในเขตป่า ระยะทาง 700 เมตร ที่เคียงข้างไปด้วยไม้ใหญ่ที่น่าสนใจมากมาย
ที่เที่ยวห้ามพลาด
เกาะชมนกชมไม้ เน้นปลูกต้นไม้ที่เป็นอาหารนก
สะพานไม้สู่อ่างเก็บน้ำ สร้างเป็นทางเดินยาวข้ามไปทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดการเดิน
กิจกรรมห้ามพลาด
• ร่วมฐานคนมีน้ำยา และคนมีถ่านสอนวิธีการทำน้ำยาต่างๆในบ้านด้วยสมุนไพรที่มีรอบตัว และการเผาถ่านอย่างถูกวิธี
• ชิมไอศกรีมโฮมเมด รสชาติแปลกเช่น ไอศกรีมมะเม่า หรือไอศกรีมมะขาม เปรี้ยวจี๊ดจ๊าด ที่ต้องโรยน้ำตาลพริกเกลือรับประทานไปพร้อมๆกัน

สภานที่ : ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

เบอร์โทร : 0-7751-1551

เวลาทำการ : 08:00 - 17:00

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Mapเปิดอ่าน