ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พืชสวน) จ.กระบี่

ZogZag77 > ททท  :  1 มิ.ย. 2560

มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งให้บริการทางการเกษตรด้านพืชสวนที่มีคุณภาพ
ยามที่ต้องการชมสวนไม้ดอกไม้ประดับระดับนานาชาติเรามักจะนึกถึงภาคเหนือก่อนเสมอ แต่สำหรับภาคใต้ก็มีแหล่งชมดอกไม้งามที่สมบูรณ์ไม่แพ้กัน นั่นคือศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พืชสวน) ศูนย์กลางที่รวบรวมพันธุ์พืชท้องถิ่น ผลิตและขยายพันธุ์พืชสวน และใช้ทดสอบพันธุ์พืชในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย
จากเดิมที่เน้นการทำแปลงผักและเพาะพันธุ์มะพร้าวต่อมาเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยายบรมราชกุมารีได้เสด็จฯ มาที่ศูนย์ฯ ทรงมีพระราชดำริให้ที่ศูนย์ฯ หันมาเน้นการจัดทำแปลงปลูกพืชที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์จึงเป็นที่มาของโครงการพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
มาถึงวันนี้ ความโดดเด่นของศูนย์ฯ ทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมอยู่เสมอ เพราะที่นี่มีแปลงกล้วยไม้พื้นเมืองมากถึง 113 สายพันธุ์ ต้นดอกหน้าวัวแปลกตากว่า 60 สายพันธุ์ และบรรดาเหล่าดอกไม้เมืองร้อนมากมาย ก็ได้รับการเพาะปลูกและวิจัยที่นี่ ทั้ง เฮลิโคเนีย หมากแดง ดาหลา ฯลฯ ทำให้กลุ่มคนรักดอกไม้ต้องจดบันทึกให้เป็นสถานที่ห้ามพลาด และยังจัดจำหน่ายให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจอีกด้วย
ทริปตัวอย่าง 3 วัน 2 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.กระบี่
วันแรก
ช่วงบ่าย
• เข้าชมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่(พืชสวน) ชมพันธุ์ไม้หายาก
• เดินทางสู่บ้านหนองจิก ชมป่าพรุ ท่าปอม คลองสองน้ำ (Unseen in Thailand)
วันที่สอง
ช่วงเช้า-บ่าย
• เดินทางสู่ถ้ำพระนาง ชมความมหัศจรรย์ของทะเลแหวก (Unseen in Thailand)
วันที่สาม
ช่วงเช้า
• สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนเกาะกลางชุมชนอิสลามที่ส่วนใหญ่ทำอาชีพชาวประมง

Must Know
- งานเทศกาลยิ่งใหญ่ ที่ศูนย์ฯ เพิ่งจัด คืองานเทศกาล ไม้ดอกไม้ประดับ กระบี่พฤกษาอันดามันในช่วงเดือนมีนาคมและคาดหวังว่าจะจัดเป็นประจำทุกปี
- ที่ศูนย์ฯ มีโครงการที่จะสร้างอุทยานการเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะมีทั้งอาคารนิทรรศการวิถีเกษตรไทยประติมากรรมบัว และประติมากรรมรองเท้านารีเหลืองกระบี่ คงต้องอดใจรออีกสักนิดแต่คงไม่นานเกินรอ
ที่เที่ยวห้ามพลาด
โรงเรือนทดสอบสาธิตการผลิตกล้วยไม้ เพื่อการค้าในภาคใต้
แปลงปลูกไม้ผล ทั้ง สละ มะพร้าวน้ำหอม ลำไย แก้วมังกร ทุเรียน มังคุด ลองกอง ฯลฯ
แปลงรวบรวมและอนุรักษ์พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน
กิจกรรมห้ามพลาด
- ชมสาธิตการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน
- ฝึกกรีดยางพารา อีกหนึ่งอาชีพของคนใต้ที่ควรเรียนรู้

สภานที่ : 401 ม. 1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

เบอร์โทร : 0-756-6388

เวลาทำการ : 08:30 - 16:30

เว็บไซต์ : www.aopdh10.doae.go.th

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Mapเปิดอ่าน