โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จ.ชลบุรี

ZogZag77 > ททท  :  1 มิ.ย. 2560

สถานที่รวบรวมและจัดแสดงด้านธรณีวิทยาพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย
ใครหลายคนคงจำภาพเขตพื้นที่ในอำเภอสัตหีบ ว่าเป็นเขตทางการของทหารเรือ แต่อยากจะบอกว่าในเขตทหารเรือที่สัตหีบนั้น ก็มีชายฝั่งทะเลยที่สวยไม่แพ้ที่ใดในจังหวัดชลบุรีเลยทีเดียว นอกจากจะได้เที่ยวชมท้องทะเลที่สัตหีบแล้ว อยากให้ลองหาเวลาว่างแวะมาชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย แหล่งเรียนรู้ด้านเกาะและทะเลไทยแห่งสำคัญ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเขาหมาจอ ตำบลแสมสาร ซึ่งอัดแน่นไปด้วยความรู้ที่น่าสนใจมากมาย
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ก่อนตั้งขึ้นโดยกองทัพเรือ เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงด้านธรณีวิทยา พฤษศาสตร์ สัตวศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ในประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีสถาปัตยกรรมที่วางตัวเรียงรายกันอย่างสวยงามบนเนินเขา ถ้าหากแวะมาเที่ยวที่นี่แล้วยังมีเวลาเหลือเฟือ ยังสามารถนั่งเรือข้ามเกาะไปเที่ยวเกาะแสมสารได้พร้อมกันในวันเดียว
ทริปตัวอย่าง 2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ชลบุรี
วันแรก
ช่วงเช้า
• เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จ.ชลบุรี
ช่วงบ่าย
• เดินทางไปเกาะแสมสาร เยี่ยมชมโครงการฯ เล่นน้ำพักผ่อน
• เข้าพักที่สัตหีบ
วันที่สอง
ช่วงเช้า
• เดินทางไปศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพ เรือสัตหีบ และเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร
ช่วงบ่าย
• เที่ยวชมเขตห้ามล่าสัตวป่าเขาชีโอน แหล่งเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายาก
• เยี่ยมชมวิหารเซียน
• ซื้อของฝากที่ชุมชนตลาดนาเกลือ

Must Know
- อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท ทหารเรือนอกเครื่องแบบ (แสดงบัตรประจำตัว) 30 บาท เด็กอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ 20 บาท
ที่เที่ยวห้ามพลาด
พิพิธภัณฑ์อาคารเทิดพระเกียรติมหาราช จัดแสดงความเป็นมาของโครงการฯ และความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ
พิพิธภัณฑ์อาคารปวงปราชญ์ร่วมแรงใจ เป็นจุดชมวิวหมู่บ้านแสมสาร และเกาะแรด และจัดความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่า พันธุ์พืชและสัตว์
พิพิธภัณฑ์อาคารพิทักษ์ศักยภาพทะเลไทย ตั้งอยู่สูงที่สุด จัดแสดงนิทรรศการผ่านสื่อมัลติมีเดีย และเป็นจุดชมวิวจุดสำคัญของที่นี่
กิจกรรมห้ามพลาด
• นั่งเรือข้ามเกาะท่องเที่ยวเกาะแสมสาร

สภานที่ : เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180

เบอร์โทร : 0-3843-2475,-0-3843-2473

เวลาทำการ : 08:30 - 16:30

เว็บไซต์ : www.tis-museum.org

คลิกดูแผนที่ด้วย Google Mapเปิดอ่าน